امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

 مطالبه عمومی مردم اقبالیه ازمسئولین درسفررئیس جمهور به استان قزوین

 اقبالیه با مردمانی نجیب ، مومن ، انقلابی وشهید پرور باجمعیتی حدود 60 هزار رسمی وبیش از 70 هزار غیررسمی درچند سال اخیر بدلیل نزدیکی به مرکز استان به یکی ازکانون های چالش برانگیز وامنیتی وبزرگترین شهر حاشیه ای استان تبدیل شده است ومتاسفانه امکانات ، زیرساختها ودستگاهای حاکمیتی ودولتی به تناسب افزایش جمعیت ، وسعت ومحدوده شهری افزایش نیافته واین منطقه درموضوعات محتلفی همچون اجتماعی ( اعتیاد ، ازدواج ، طلاق ) امنیتی ( ناامنی وناهنجاری ها، اتباع خارجی ) اقتصادی ( اشتغال ، صنایع تولیدی کوچک وتبدیلی ) فرهنگی ( فضای سبز وپارک ، سینما ، تئاتر، برنامه های فرهنگی ) ورزشی ( امکانات وتجهیزات وباشگاهی رسمی ودارای مجوز ، زمین چمن بازی ، مجوعه ورزشی ) ووو که درهمه زمینه ها ازنظر استاندارهای جهانی وکشوری عقب مانده ودارای کمبود می باشد

 بسمه تعالی

 به بهانه احیای حمام قدیمی شهر(روستای سلطان آباد)

 یک شب در تابستان سال 94 برق منزل ما رفت فکرکردیم که برق کلی رفته اما بعدازاینکه برق همسایه ها را چک کردم دیدم برق خانه ما رفته وفیوزهای منزل پریده بود وچون اتصالی داشت وصل نمی شد صبح به حاج رمضان زنگ زدم گفت من می روم مغازه شما بیا تاباهم بریم ببینیم چی شده ؟

 صبح ساعت 8ونیم 9 رفتم جلومغازه حاج رمضان جنب مسجد سیدالشهدا دیدم هنوزنیامده زنگ زدم آمد درحین اینکه منتظر آمدن ایشان بودم دیدم درداخل محوطه حمام قدیمی روستا لودر وماشین های سنگین کارمی کنند حاج رمضان که رسید گفتم دارند حام را خراب می کنند گفت آره من هم که دیرکردم آنجا بودم داشتم نگاه می کردم رفتم جلو دیدم دارند تخریب می کنند سریع زنگ زدم به شهردار مهندس پیری گفتم اینا چکاردارن می کنند گفت که مگر نمی بینی هرروز اعتراض وناراحتی وشکایت ازاینجا وجود دارد ومردم ناراضی هستند بگذار تخریب کنیم وبجاش فضای سبزوپارک درست کنیم

 گفتم نه جلوی تخریب را بگیر اینجا آثارباستانی است ومی توانیم احیااش کنیم وبهره بر داری مناسب ازش داشته باشیم

Back to Top

Template Design:Dima Group