بسمه تعالی

 

ضوابط وشاخص های کاندیدای اصلح  شورای اسلامی شهر

 

اشخاصی راکه انتخاب می کنید سوابقشان را مطالعه کنید.   "امام خمینی (ره)"

 

ملت بهترین را انتخاب کنند بهترین ازلحاظ ایمان ، اخلاص ، امانت ، دینداری وآمادگی برای حضور در میادین انقلاب . " امام خامنه ای (مدظل) "

 

 

ضوابط وشاخص های عمومی :

1 برخورداری ازشرایط قانونی مندرج درقانون اساسی وقوانین مربوطه به انتخابات شورای اسلامی

 2 پاکدستی سلامت مالی پاکدامنی سلامت اخلاقی صداقت و درستکاری

 3 اعتقاد به اسلام ناب محمدی(ص) ولایت مطلقه فقیه التزام عملی وتبعیت دراجرای مطالبات ومنویات مقام معظم رهبری امام خامنه ای .

 4 دارای روحیه ، تفکر وعمل انقلابی ومدیریت جهادی

 

 ضوابط وشاخص های اختصاصی :

 1 توانمندی سابقه مدیریت وکارآمدی

 2 داشتن برنامه وتحول گرا بودن

 3 زمینه مقبولیت ورای آوری

 4 شجاعت وعدالتخواهی

 5 داشتن روحیه کارجمعی وتشکیلاتی

 6 هوشمندی دارای بصیرت واشراف به برنامه ها و اهداف طرف (جناح) مقابل 

 7 دارای تحصیلات وتجربه وتخصص مرتبط

 8 - داشتن روحیه پاسخگویی به مردم ومسئولین

 

آدرس سایت شخصی حسنعلی نوروزی      www.hasanalinorouzi.ir