امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

 

اصول سرپرستی 

جلسه هشتم  :  رهبري

تعریف رهبری:

رهبری یعنی هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل خود در جهت حصول به اهداف تعیین شده گام بردارند.

به گفته «جرج تري»  (Gorge R .Terry)  رهبري عبارت است از عمل تأثير گذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه براي هدف هاي گروهي تلاش كنند.

مرور آثار ساير مؤلفان مديريت آشكار مي كند كه اغلب آنان توافق دارند كه رهبري فرايند تأثير گذاري بر فعاليت هاي يك فرد يا يك گروه است كه در وضعيت معيني در جهت تحقق هدفي كوشش مي كنند.

بسمه تعالی

اصول سرپرستی

جلسه چهارم :فعاليتهاي مديريتي سرپرست

انواع مدیران:

الف ) ازنظر فعالیت‌های سازمانی:

1 - مدیران وظیفه ای

2 - مدیران عمومی

مدیران وظیفه‌ای(تخصصی) :

کارکنانی با مهارت‌های ویژه در زمینه خاص مانند حسابداری، امور پرسنلی و غیره.

مدیران عمومی :

مسئول کلیه وظایف و فعالیت‌هایی هستند که در یک واحد یا یک سازمان انجام می‌شود مانند تولید، بازاریابی و امورمالی.

بسمه تعالی

اصول سرپرستی

جلسه یازدهم :مديريت منابع انساني :

با نگرش مجدد به سيستم هاي سازماني در مي يابيم كه انسان در واقع مهم ترين عامل در جهت نيل به اهداف سازماني به شمار مي رود زيرا ساير منابع وارده به سازمان به خودي خود نخواهد توانست اهداف سازماني را تحقق بخشند.

دريك سيستم سازماني مديران توليد سعي در بهبود كيفي و كمي توليدات، مديران صنعتي سعي در بهبود سيستم ها و روش ها، مديران امور مالي سعي در تهيه سرمايه و استفاده مطلوب از آن و مديران منابع انساني سعي در ارائه برنامه هايي جهت هماهنگی بين اهداف سازمان . نيروي انساني و تأمين اهداف سازماني دارند.

 

بسمه تعالی

حدود 2 ماه پیش یک خبری درفضای کسب وکاروکارآفرینی کشور واستان پیچید که متاسفانه درشهرما با وجود اینکه این خبر ارتباط مستقیم با این شهرداشت بدلیل اختلافات وتسویه حساب های شخصی وگروهی ودرنهایت درفواصل زمانی انتقال قدرت ومسئولیت مدیریت شهری گم شد وبه فراموشی سپرده شد وپس ازحدود یک ماه تازه فهمیدند که درشهرما چه اتفاقی افتاده وچه افتخاربزرگی نسیب ما شده وبه فکر افتادند که چگونه ازاین ماجرا بهره برداری شخصی وگروهی وسیاسی کنند لذا گروه گروه ودربرنامه های مختلف مسابقه وار به دیدار آفریننده این افتخار ومقام شتافتند وهرطوری بود یک عکسی گرفتند ودرگروه ها، سایت ها وفضای مجازی منتشرکردندکه مسئولین فلان با سرکارخانم کاظمی دیدار داشته ولوح تقدیر اعطا نمودند  ودگر هیچ ...

بسمه تعالی

اقتصاد مقاومتی :

مقدمه :

با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که ازلحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد.

با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجم به عرصه‌های دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سالهای اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، "عرصه اقتصادی" است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه‌پردازی و الگو‌‌سازی در عرصه‌های جدید اقتصادی است. هرکشوری که علم استکبار‌ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم "اقتصاد مقاومتی" است.

Back to Top

Template Design:Dima Group