امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

اصول سرپرستی

جلسه یازدهم :مديريت منابع انساني :

با نگرش مجدد به سيستم هاي سازماني در مي يابيم كه انسان در واقع مهم ترين عامل در جهت نيل به اهداف سازماني به شمار مي رود زيرا ساير منابع وارده به سازمان به خودي خود نخواهد توانست اهداف سازماني را تحقق بخشند.

دريك سيستم سازماني مديران توليد سعي در بهبود كيفي و كمي توليدات، مديران صنعتي سعي در بهبود سيستم ها و روش ها، مديران امور مالي سعي در تهيه سرمايه و استفاده مطلوب از آن و مديران منابع انساني سعي در ارائه برنامه هايي جهت هماهنگی بين اهداف سازمان . نيروي انساني و تأمين اهداف سازماني دارند.

 

بسمه تعالی

حدود 2 ماه پیش یک خبری درفضای کسب وکاروکارآفرینی کشور واستان پیچید که متاسفانه درشهرما با وجود اینکه این خبر ارتباط مستقیم با این شهرداشت بدلیل اختلافات وتسویه حساب های شخصی وگروهی ودرنهایت درفواصل زمانی انتقال قدرت ومسئولیت مدیریت شهری گم شد وبه فراموشی سپرده شد وپس ازحدود یک ماه تازه فهمیدند که درشهرما چه اتفاقی افتاده وچه افتخاربزرگی نسیب ما شده وبه فکر افتادند که چگونه ازاین ماجرا بهره برداری شخصی وگروهی وسیاسی کنند لذا گروه گروه ودربرنامه های مختلف مسابقه وار به دیدار آفریننده این افتخار ومقام شتافتند وهرطوری بود یک عکسی گرفتند ودرگروه ها، سایت ها وفضای مجازی منتشرکردندکه مسئولین فلان با سرکارخانم کاظمی دیدار داشته ولوح تقدیر اعطا نمودند  ودگر هیچ ...

بسمه تعالی

اقتصاد مقاومتی :

مقدمه :

با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که ازلحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد.

با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجم به عرصه‌های دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سالهای اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، "عرصه اقتصادی" است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه‌پردازی و الگو‌‌سازی در عرصه‌های جدید اقتصادی است. هرکشوری که علم استکبار‌ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم "اقتصاد مقاومتی" است.

بسمه تعالی

الگوهای مدیریت شهری :

مقدمه :

الگوهاي جهاني  مديريت شهري در كشورهاي مختلف با توجه به حاكميت سياسي آنها متفاوت است. اين الگو بر حسب اين كه مديران محلي در شهرها و مديران روستايي در روستاها چه ميزان اختياراتي دارند، متفاوت است. با اين حال، كشورهاي مختلف در مديريت و برنامه ريزي هاي شهري خود، محورها و اركان مشخص شده از سوي سازمان ملل را مدنظر قرار مي دهند.

مفهوم مديريت شهري، گسترده تر از مفاهيم تركيبي است و مي توان در سطح وسيع اين طور بيان كرد كه مديريت شهري درباره حكومت هاي محلي و يا در حد وظايف شهرداري ها به كار مي رود.

سازمان هاي محلي كه با عنوان شهرداري ها از آنها نام مي بريم، به طور عمده بعد از وقوع انقلاب صنعتي مطرح مي شوند و ابتدا در اروپا و سپس در آمريكا و نيز ساير كشورها تسري مي يابند.

 بسمه تعالی

 انتخاب یازدهمین شهردار اقبالیه  و دومین شهردار دردوره ششم شورای اسلامی

 شورای اسلامی شهر اقبالیه درجلسه روز یکشنبه 10 بهمن ماه سال جاری بعد ازگذشت چند ماه با رایزنی ها ، جلسات ، صحبت ها وهماهنگی های صورت گرفته و ازمیان گزینه های مختلف شهرداری ، به گزینه مناسب و با تجربه ای رسیدند به نظر می رسد ازانتخاب قبلی واتفاقاتی که به موجب آن رخ داد تجارب خوبی کسب نمودند که نتیجه آن دراین انتخاب تاثیرگذار بوده امیدواریم این تجربه وانتخاب درارائه خدمت ورشد وتوسعه شهر هم مثمر ثمر واقع شود .

 مهندس خلیل نوروزی که درسالهای 86 تا 89 شهردار اقبالیه بوده وکارنامه تقریبا موفقی را ازخود در مدیریت  شهرداری وکارهای عمرانی ازجمله میدان امام خمینی (ره) ورودی شهر ، خیابان های شهید رجایی ، شهید باهنر و.... که درنوبه ودرزمان خود ازپروژه های مهم وبزرگ شهرمحسوب می شدند بجای گذاشته است .

Back to Top

Template Design:Dima Group