امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

چهارم شعبان ، میلاد نور ، روزجانباز


امام خمینی(ره) : جانبازان مایه‏ افتخار و سربلندی ملت ایران هستند

وفاداری از مهمترین صفات انسانی است و معیاری برای شناخت انسان خوب است. این صفت زمانی پسندیده است که انسان نسبت به میثاق خدایی وفادار باشد. وفاداری نسبت به امام ورهبرمعصوم از مهمترین مصداق وفای به میثاق الهی است وحضرت ابوالفضل العباس (س) تا پای جان به میثاق خویش وفادارماند. به طوری که ازآن پس درتاریخ تشیع به عنوان مظهر وفا شناخته شده و وفاداری به نام آن بزرگوار مترادف گردیده است.

امام علی(ع)می فرمایند:  عفت مرد، به مقدار غیرت اوست.

یکی از مهمترین عنصری که انسان را وادار به دفاع از حق می کند، «غیرت» است. غیرت نیروی محرکه وجود انسان در برابر ستم، ظلم و تجاوز به نوامیس الهی است. آن کس که شعله غیرت وجودش را روشن کرده است، در برابر ناحق بی تفاوت نمی شنید و تا پای جان پیش می رود. گذشته از این، غیرت نشان عفت شخص است 

ابوالفضل العباس(س) بزرگ جانباز تاریخ انسانیت است که صحنه کربلا را تجلی گاه ایثار و جانبازی نمود . و راه و رسم عاشقی و شیوه جانبازی را به جهانیان آموخت .

بسمه تعالی

 

کارآفرینی :   Entrepreneurship  : جلسه اول

مقدمه :

انسانها همواره درحال رشد وپیشرفت بوده بطوریکه امروزه فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی ، تولیدی ، خدماتی و ... روز به روز متحول شده وازپیچدگی خاصی برخوردار شده اند .

اشتغال ، رفاه وآسایش ، درآمد کافی ، افزایش درآمد ملی وسرانه و... ازدغدغه های جوامع امروزی است .

بسمه تعالی

کارآفرینی

جلسه دهم :   توسعه کسب وکار ،  چرخه حیات  کسب وکار(شرکت /سازمان) :

 

مقدمه :
یک کارآفرین بعد ازاینکه فعالیت کارآفرینانه خودراشروع کرد باید به توسعه وگسترش آن بپردازد. بقا ورشد یک شرکت یا یک کسب وکارنیاز به آگاهی کارآفرین هم درزمینه راهبردی وهم مهارت ها وتوانایی های فنی دارد . که هرکدام ازمهارت ها وتوانایی ها با بخشی ازتوسعه کنونی شرکت مرتبط هستند .

بسمه تعالی

 

کارآفرینی : جلسه دوم

نگاه كارآفرينانه :

كارآفرينان افرادي هستند كه فرصتها را درك  مي كنند و خلاء ها را مي بيند. درك فرصتها توسط اين افراد ممكناست از طريق بازار گردي ( ارتباط با محيط زندگي، بازار و ... ) و يا ارتباط با افراد ( در جلسات ) يا نگاه به تلويزيون ، رسانه ها شبكه اينترنت و ... حاصل شود، كه به آن نگاه كارآفرينانه ( يا نگاه جستجو گرانه، نگاه فرصت گرايانه، شكار فرصت و... ) گفته مي شود.

بسمه تعالی

 

کارآفرینی : جلسه سوم

انواع کارآفرینی :

1 کارآفراینی فردی   

2 کارآفرینی سازمانی

 

Back to Top

Template Design:Dima Group