امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی،امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری

افکارعمومی :

ما آن صدمه اي كه از قدرت هاي بزرگ خورديم ، بايد بگوييم كه بالاترين صدمه ، صدمه شخصيت ايراني وشخصيت ما را از ما بگيرند و به جاي شخصيت بوده . آنها كوشش كردند كه شخصيت وابسته اروپايي شرقي و غربي به جايش بگذا رند . يعني تربيت فاسدي اسامي ، يك كه در رژيم سابق بود و به تدريج داشت قوت مي گرفت . اين بود كه از همان كودكستان شروع كنند به اين برنامه كه اطفال ما را از همان جا زمينه تبدليشان را به يك موجود وابسته فراهم كنند تا برودبه مرتبه بالا مثل دبيرستان بعد هم بالاتر از او .

" امام خمینی (ره)"

 

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری

تحریف شخصیت امام خمینی (ره):

آیا شخصیّت‌ها هم قابل تحریفند؟ معمولاً عنوان تحریف را و اصطلاح تحریف را درباره‌ی تحریف متون به کار میبریم؛ آیا شخصیّت‌ها را هم میشود تحریف کرد؟

بله. تحریف شخصیّت‌ها به این است که ارکان اصلی شخصیّت آن انسان بزرگ، یا مجهول بماند، یا غلط معنا شود، یا به‌صورت انحرافی و سطحی معنا شود؛ شخصیّتی که الگو است، امام و پیشوا است، رفتار او، گفتار او برای نسلهای بعد از خود او راهنما و رهنمود است، اگر تحریف شود زیان بزرگی به‌وجود خواهد آمد.

امام را نباید به‌عنوان صرفاً یک شخصیّت محترم تاریخی مورد توجّه قرار داد؛ بعضی این‌جور میخواهند: امام یک شخصیّت محترمی است در تاریخ این کشور که روزگاری بود، فعّال بود، مفید بود، بعد هم از میان جمعیّت رفت و روزگار او تمام شد؛ احترامش میکنیم، نامش را با تجلیل می‌آوریم، صرفاً همین؛ بعضی میخواهند امام را این‌جور بشناسند و بشناسانند و این‌جور تلقّی کنند؛ این غلط است.       "مقام معظم رهبری"

 

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی،  امام (ره) ومقام معظم رهبری

استقلال یا وابستگی :

انقلاب اسلامی و ساختار حاکمیتی آن در قالب جمهوری اسلامی به مثابه نقشه عملیاتی اسلام سیاسی منبعث از فقه جعفری مورد نظر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به عنوان یک گفتمان دارای مفاهیم مهمی است که یکی از آن ها استقلال ملی است. مفهومی که در سال 1357 در جریان مبارزات مردمی به عنوان یکی از ارکان انقلاب درمبارزه بارژیم وابسته شاهنشاهی مطرح شد. این مفهوم در گفتمان انقلاب اسلامی وجهه تقابل با جریانات معارض و وابسته به غرب نمود بیشتری پیدا میکند. این تقابل در دوران اخیر به تقابل گفتمان عزت و پیشرفت با گفتمان توسعه وابسته تبدیل شده است. تقابلی که طرف اول آن در مثلث استقلال، عزت، و پیشرفت بیان میشود و طرف دوم آن در مثلث وابستگی، کدخداپذیری و توهم توسعه خلاصه میشود.

 

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری

اعتدال:

گفتمان اعتدال به منظور توسعه ارتباطات خود با جهان غرب ناگریز است که مسائل فرهنگی را از فضای اسلامی خارج و به فضای اباحه گری و تساهل نزدیک نماید به گونه ای که محمود سریع القلم در کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی چنین می گوید: «یکی از دلایلی که نه تنها ایران، بلکه کل منطقه خاورمیانه مشکل توسعه یافتگی دارد، این است که در این منطقه، هویت فرهنگی قوی وجود دارد که آمادگی ادغام با فرهنگ جهانی را ندارد.» نکته قابل توجه اینکه در برنامه فرهنگی ارائه شده توسط دولت حتی یک‌بار از کلمه «جنگ نرم» و نحوه مبارزه با آن اشاره‌ای به میان نیامده اما 5 بار از کلمه «تساهل» به‌عنوان یکی از اصولِ گفتمانِ فرهنگیِ اعتدال یاد شده و برای حل نقصان‌های اقتصاد، فرهنگ و صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی به آن اشاره شده است.

 

 بسمه تعالی

 گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری

 

ولایت فقیه:

 ولایت فقیه ذاتی نیست و از منبع دیگري به او می رسد. فرض هاي این امر از چند حالت خارج نیست. منبع دستیابی فقیه به ولایت یا به صورت مستقیم خداوند متعال است یا از پیامبر)ص( و امام معصوم)ع(است یا آن که، از جانب مردم است.

  مردم در صورتی می توانند به کسی ولایت دهند که خود یا از ولایت ذاتی برخوردار باشند یا از خداوند متعال بعنوان تنها منبع ذاتی ولایت، آن را کسب کرده باشند. اما در تلقی عمومی شیعه، هر دو فرض باطل است.

  در عرف کلامی و فقهی شیعیان، کسی نیز این باور را ندارد که ولایت فقیه به صورت مستقیم از جانب خداوند دریافت شده است. چه در این صورت، تفاوتی میان فقیه و پیامبر)ص( باقی نخواهد ماند.

Back to Top

Template Design:Dima Group