امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری

تحریف شخصیت امام خمینی (ره):

آیا شخصیّت‌ها هم قابل تحریفند؟ معمولاً عنوان تحریف را و اصطلاح تحریف را درباره‌ی تحریف متون به کار میبریم؛ آیا شخصیّت‌ها را هم میشود تحریف کرد؟

بله. تحریف شخصیّت‌ها به این است که ارکان اصلی شخصیّت آن انسان بزرگ، یا مجهول بماند، یا غلط معنا شود، یا به‌صورت انحرافی و سطحی معنا شود؛ شخصیّتی که الگو است، امام و پیشوا است، رفتار او، گفتار او برای نسلهای بعد از خود او راهنما و رهنمود است، اگر تحریف شود زیان بزرگی به‌وجود خواهد آمد.

امام را نباید به‌عنوان صرفاً یک شخصیّت محترم تاریخی مورد توجّه قرار داد؛ بعضی این‌جور میخواهند: امام یک شخصیّت محترمی است در تاریخ این کشور که روزگاری بود، فعّال بود، مفید بود، بعد هم از میان جمعیّت رفت و روزگار او تمام شد؛ احترامش میکنیم، نامش را با تجلیل می‌آوریم، صرفاً همین؛ بعضی میخواهند امام را این‌جور بشناسند و بشناسانند و این‌جور تلقّی کنند؛ این غلط است.       "مقام معظم رهبری"

 

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی،  امام (ره) ومقام معظم رهبری

استقلال یا وابستگی :

انقلاب اسلامی و ساختار حاکمیتی آن در قالب جمهوری اسلامی به مثابه نقشه عملیاتی اسلام سیاسی منبعث از فقه جعفری مورد نظر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به عنوان یک گفتمان دارای مفاهیم مهمی است که یکی از آن ها استقلال ملی است. مفهومی که در سال 1357 در جریان مبارزات مردمی به عنوان یکی از ارکان انقلاب درمبارزه بارژیم وابسته شاهنشاهی مطرح شد. این مفهوم در گفتمان انقلاب اسلامی وجهه تقابل با جریانات معارض و وابسته به غرب نمود بیشتری پیدا میکند. این تقابل در دوران اخیر به تقابل گفتمان عزت و پیشرفت با گفتمان توسعه وابسته تبدیل شده است. تقابلی که طرف اول آن در مثلث استقلال، عزت، و پیشرفت بیان میشود و طرف دوم آن در مثلث وابستگی، کدخداپذیری و توهم توسعه خلاصه میشود.

 

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری

اعتدال:

گفتمان اعتدال به منظور توسعه ارتباطات خود با جهان غرب ناگریز است که مسائل فرهنگی را از فضای اسلامی خارج و به فضای اباحه گری و تساهل نزدیک نماید به گونه ای که محمود سریع القلم در کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی چنین می گوید: «یکی از دلایلی که نه تنها ایران، بلکه کل منطقه خاورمیانه مشکل توسعه یافتگی دارد، این است که در این منطقه، هویت فرهنگی قوی وجود دارد که آمادگی ادغام با فرهنگ جهانی را ندارد.» نکته قابل توجه اینکه در برنامه فرهنگی ارائه شده توسط دولت حتی یک‌بار از کلمه «جنگ نرم» و نحوه مبارزه با آن اشاره‌ای به میان نیامده اما 5 بار از کلمه «تساهل» به‌عنوان یکی از اصولِ گفتمانِ فرهنگیِ اعتدال یاد شده و برای حل نقصان‌های اقتصاد، فرهنگ و صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی به آن اشاره شده است.

 

 بسمه تعالی

 گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری

 

ولایت فقیه:

 ولایت فقیه ذاتی نیست و از منبع دیگري به او می رسد. فرض هاي این امر از چند حالت خارج نیست. منبع دستیابی فقیه به ولایت یا به صورت مستقیم خداوند متعال است یا از پیامبر)ص( و امام معصوم)ع(است یا آن که، از جانب مردم است.

  مردم در صورتی می توانند به کسی ولایت دهند که خود یا از ولایت ذاتی برخوردار باشند یا از خداوند متعال بعنوان تنها منبع ذاتی ولایت، آن را کسب کرده باشند. اما در تلقی عمومی شیعه، هر دو فرض باطل است.

  در عرف کلامی و فقهی شیعیان، کسی نیز این باور را ندارد که ولایت فقیه به صورت مستقیم از جانب خداوند دریافت شده است. چه در این صورت، تفاوتی میان فقیه و پیامبر)ص( باقی نخواهد ماند.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری:

مدیریت راهبردی و اقتدار منطقه ای:

کمتر کشوری پیدا می شود که ابعاد فرامرزی نداشته باشد چرا که مرز یک قرارداد و در برخی مواقع یک مسئله تحمیلی است. گاه حیات یک کشور به بیرون از مرزها گره می خورد برخی اوقات کمک های مالی یک کشور به کشور دیگر اصلی ترین شریان اقتصادی آن کشور محسوب می شود.

نظام جمهوری اسلامی مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است که در ایران به بار نشست و ایران اسلامی محور انقلاب اسلامی قرار گرفت. انقلابی که برای آن پیامی فراتر از ایران درنظرگرفته شده است

 مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند:

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اعتزاز و افتخار و مباهات به اسلام، در مسلمانان زنده شد. اسلام، عزیز شد و مسلمان احساس کرد که اسلام مایه سربلندی اوست. این هم از برکات انقلاب اسلامی بود. اصلاً یکی از ابعاد این انقلاب و به قول معروف «عمق استراتژیک انقلاب ما» همین است و دشمنان، همین را می‌خواهند از ما بگیرند. مثل این است که انسان خیمه‌ای داشته باشد و دهها ریسمان در دهها سرزمین، با میخهای بلند آن را کوبیده باشند. این خیمه به گونه‌ای استوار و پابرجا می‌مانَد که هیچ توفانی نمی‌تواند آن را تکان دهد.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group