امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی،  امام (ره) ومقام معظم رهبری

استقلال یا وابستگی :

انقلاب اسلامی و ساختار حاکمیتی آن در قالب جمهوری اسلامی به مثابه نقشه عملیاتی اسلام سیاسی منبعث از فقه جعفری مورد نظر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به عنوان یک گفتمان دارای مفاهیم مهمی است که یکی از آن ها استقلال ملی است. مفهومی که در سال 1357 در جریان مبارزات مردمی به عنوان یکی از ارکان انقلاب درمبارزه بارژیم وابسته شاهنشاهی مطرح شد. این مفهوم در گفتمان انقلاب اسلامی وجهه تقابل با جریانات معارض و وابسته به غرب نمود بیشتری پیدا میکند. این تقابل در دوران اخیر به تقابل گفتمان عزت و پیشرفت با گفتمان توسعه وابسته تبدیل شده است. تقابلی که طرف اول آن در مثلث استقلال، عزت، و پیشرفت بیان میشود و طرف دوم آن در مثلث وابستگی، کدخداپذیری و توهم توسعه خلاصه میشود.

 

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری

اعتدال:

گفتمان اعتدال به منظور توسعه ارتباطات خود با جهان غرب ناگریز است که مسائل فرهنگی را از فضای اسلامی خارج و به فضای اباحه گری و تساهل نزدیک نماید به گونه ای که محمود سریع القلم در کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی چنین می گوید: «یکی از دلایلی که نه تنها ایران، بلکه کل منطقه خاورمیانه مشکل توسعه یافتگی دارد، این است که در این منطقه، هویت فرهنگی قوی وجود دارد که آمادگی ادغام با فرهنگ جهانی را ندارد.» نکته قابل توجه اینکه در برنامه فرهنگی ارائه شده توسط دولت حتی یک‌بار از کلمه «جنگ نرم» و نحوه مبارزه با آن اشاره‌ای به میان نیامده اما 5 بار از کلمه «تساهل» به‌عنوان یکی از اصولِ گفتمانِ فرهنگیِ اعتدال یاد شده و برای حل نقصان‌های اقتصاد، فرهنگ و صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی به آن اشاره شده است.

 

 بسمه تعالی

 گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری

 

ولایت فقیه:

 ولایت فقیه ذاتی نیست و از منبع دیگري به او می رسد. فرض هاي این امر از چند حالت خارج نیست. منبع دستیابی فقیه به ولایت یا به صورت مستقیم خداوند متعال است یا از پیامبر)ص( و امام معصوم)ع(است یا آن که، از جانب مردم است.

  مردم در صورتی می توانند به کسی ولایت دهند که خود یا از ولایت ذاتی برخوردار باشند یا از خداوند متعال بعنوان تنها منبع ذاتی ولایت، آن را کسب کرده باشند. اما در تلقی عمومی شیعه، هر دو فرض باطل است.

  در عرف کلامی و فقهی شیعیان، کسی نیز این باور را ندارد که ولایت فقیه به صورت مستقیم از جانب خداوند دریافت شده است. چه در این صورت، تفاوتی میان فقیه و پیامبر)ص( باقی نخواهد ماند.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری:

مدیریت راهبردی و اقتدار منطقه ای:

کمتر کشوری پیدا می شود که ابعاد فرامرزی نداشته باشد چرا که مرز یک قرارداد و در برخی مواقع یک مسئله تحمیلی است. گاه حیات یک کشور به بیرون از مرزها گره می خورد برخی اوقات کمک های مالی یک کشور به کشور دیگر اصلی ترین شریان اقتصادی آن کشور محسوب می شود.

نظام جمهوری اسلامی مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است که در ایران به بار نشست و ایران اسلامی محور انقلاب اسلامی قرار گرفت. انقلابی که برای آن پیامی فراتر از ایران درنظرگرفته شده است

 مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند:

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اعتزاز و افتخار و مباهات به اسلام، در مسلمانان زنده شد. اسلام، عزیز شد و مسلمان احساس کرد که اسلام مایه سربلندی اوست. این هم از برکات انقلاب اسلامی بود. اصلاً یکی از ابعاد این انقلاب و به قول معروف «عمق استراتژیک انقلاب ما» همین است و دشمنان، همین را می‌خواهند از ما بگیرند. مثل این است که انسان خیمه‌ای داشته باشد و دهها ریسمان در دهها سرزمین، با میخهای بلند آن را کوبیده باشند. این خیمه به گونه‌ای استوار و پابرجا می‌مانَد که هیچ توفانی نمی‌تواند آن را تکان دهد.

 

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری

عقلانیت انقلابی یا آرمان‌زدایی تعاملی:

مقدمه

تکرار مکرر این که ایران هم باید مانند سایر بازیگران نظام بین‌الملل، مسئولیت‌پذیر بوده و به هنجارهای بین‌المللی احترام گذاشته و نظم جهانی را با تمام اجزائش بپذیرد، از سوی برخی از افراد دولتی و یا حامیان آن‌ها، از پشتوانه نظری برخوردار است. به عبارت دیگر، نخبگان دانشگاهی حامیان گفتمان توسعه وابسته طی سال‌های اخیر، الگویی را برای سیاست خارجی ایران طراحی کرده‌اند که عمیقا موجب آرمان‌زدایی، تعامل‌گرایی با آمریکا و زدودن نشانه‌های انقلابی دارد.

در مقابل این جریان اما، رهبر معظم انقلاب اسلامی هم‌چون امام خمینی، راه‌بری گفتمان انقلابی را برعهده دارد و سعی می‌کند تا عقلانی بودن آرمان‌های انقلاب اسلامی را در مقابل این جریان غرب‌گرا مطرح و نهادینه کند.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group