امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری :

نفوذ: بخش سوم حوزه نفوذ سیاسی

الف )  بسترهای نفوذ سیاسی:

بسترهای نفوذ سیاسی ناظز به فضا و شرایطی است که زمینه لازم برای نفوذ سیاسی در کشور را تسهیل و ساده می کند. که در اینجا به مهمترین آن ها اشاره می شود.

 شکل گیری نیروهای سیاسی اجتماعی جدید در کشور که متناسب با ارزش ها و هنجارهای لیبرال سرمایه داری زیست کرده و عمل می کنند.

این جریان جدید که نتیجه ناکارآمدی دستگاه آموزشی و تربیتی ساختارهای کشور و تهاجم رسانه ای و فرهنگی غرب می باشند، زمینه پذیرش فرهنگ غربی در میان آن ها بسیار زیاد می باشد.

وجود گروههای سیاسی غربگرا در درون کشور که پایگاه اجتماعی خاص خود را هم در عرصه نخبگی و هم در میان توده مردم نیز داراست. در حال حاضر این جریان سیاسی متمایل به غرب مقدرات و امورات کشور را بدست گرفته است و در تلاش است تا با پیروزی در انتخابات آینده تمام سنگرهای قدرت در کشور را به تصرف خود درآورده و نفوذ و قدرت خود را در درون کشور تحکیم بخشد. هر چه که این جریان سیاسی در کشور قدرتمندتر شود می تواند مهمل خوبی برای نفوذ کشورهای غربی در ایران باشند. آمریکایی ها نیز به این جریان سیاسی چشم طمع دوخته اند به گونه ای که اوباما در این مورد می گوید:

«به نظر من تندروهایی در داخل ایران حضور دارند که فکر می کنند مخالفت با ما (آمریکا) تلاش برای از بین بردن اسرائیل، ایجاد ناامنی در جاهایی مثل سوریه یا یمن یا لبنان کار درستی است. به نظر من در داخل ایران کسان دیگری هم هستند که معتقدند این کار سازنده نیست. اگر ما این توافق هسته ای را امضا کنیم، این امکان وجود دارد که موضع این نیروهای میانه رو را در داخل ایران تقویت کنیم».

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری :

نفوذ :  بخش دوم حوزه  نفوذ فرهنگی

اهداف آمریکا در رویکرد تعاملی خود با ایران ( نفوذ) در فضای پساتوافق :

آمریکایی ها با توجه به تجربه تاریخی که از تعاملات مختلف با ایران بعد از انقلاب کسب کرده اند، اهداف پنهانی که برای نفوذ در ارکان اصلی ج.ا.ا. برای خویش تدوین و طراحی کرده اند را می شود به صورت ذیل مطرح کرد:

1 - تسلط بر فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران

2 - محاصره ایران در مرزها و تضعیف عمق  استراتژیک انقلاب اسلامی

3 - تغییر رفتار و ساختار انقلاب اسلامی.

غربی ها و بخصوص آمریکایی ها، برای پیگیری اهداف سه گانه خویش در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی راهبردهایی را طراحی کرده و در حال پیگیری آن ها می باشند. با توجه به چارچوب نظری که در بالا مطرح شد، برای توضیح راهبردهای عملی آمریکا در سطوح یاد شده، ابتدا به بسترها و شرایط مناسب داخلی در بحث نفوذ اشاره شده و پس از آن طرح های دشمنان برای سوء استفاده از شرایط داخلی و پیگیری پروژه نفوذ برای رخنه در کشور را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

Back to Top

Template Design:Dima Group