امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

 

بسم رب الشهدا والصدیقین

 

خبرآمد خبری درراه است ،  به استقبال قهرمانان خان طومان می رویم

 

خوش آمدی قهرمان

 

 

چندروزپیش یک خبری درآسمان ایران اسلامی پیچید مبنی براینکه 8 لاله خونین خان طومان تفحص شده و پیکرمطهرشان بعداز 5 سال پیداشده وبزودی به آغوش میهن اسلامی وخانواده های چشم انتظارشان برمی گردند.یکی ازاین عزیزان شهید مدافع حرم وافتخاراستان قزوین وشهر اقبالیه ذکریا شیری است که درآذرماه سال 1394 به شهادت رسید( البته منصفانه بگوییم درایام شهادت این عزیزان دراستان وشهر مایه گذاشتندو آبروداری کردند واستقبال خوبی ازمراسم این شهید بزرگوار وهمچنین شهید الیاس چگینی صورت گرفت)

 

بسمه تعالی

 

 وادادگی و درماندگی  ، تصمیم گیری ومدیریت کیلویی چند

 به بهانه انتخابات پی درپی ومکرر شهردار توسط شورای شهر اقبالیه

 

بعدارانتخابات 29 اردیبهشت ماه سال 96 وانتخاب شوراهای دوره پنجم درشهر اقبالیه حرف وحدیث ها ونقل وقول های فراوانی درخصوص اعضای این دوره وهمچنین فعل وانفعالات شهرداری ومدیریت شهری به گوش می رسید وتوسط مردم زمزمه می شد.

 ازنظرعموم مردم ونخبگان جامعه اعضای این دوره ازشوراها از لحاظ سنی،سوابق مدیریتی،تخصص در درجه پایینی قراردارند واحتمال اینکه نتواننداین شهررابه نحواحسن اداره کنند بسیاراست. ودرمقایسه با اعضای دوره قبلی سادگی، ناپختگی وعدم آشنایی کافی با اصول وفنون مدیریت شهری مشهود است .  علی ایحال به فرموده حضرت امام خمینی (ره) میزان رای ملت است وبا انتخاب مردم این عزیزان بعنوان اعضای شورای اسلامی دوره پنجم شهر اقبالیه انتخاب ومعرفی شده اند وبرهمه ماست تا آنجا که توان داریم برحمایت وکمک به آنها دررشد وتوسعه شهرمان نقش داشته باشیم که شهر مال همه ماست .

 انتخاب شهردارکه حق قانونی ویکی ازوظایف اصلی شوراهاست که  نحوه وچگونگی ونوع افرادی که انتخاب می شوند مهم است

Back to Top

Template Design:Dima Group