امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

 

بسمه تعالی

 

سیستم انتخابات درآمریکا

 

مقدمه :

 

بحث سیستم انتخابات امریکا همواره یکی از مسائلی بوده است که برای بسیاری قابل توجه و تعمق بوده است. هر چند این سیستم هنوز که هنوز است چندان با مخالفت جدی از سوی قانونگذاران و مجریان امور در این کشور مواجه نشده است ولی بسیاری را نسبت به دموکراتیک بودن انتخابات در امریکا با تردید مواجه ساخته است.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری

گفتمان ازدیدگاه امام خامنه ای

تعریف گفتمان:

گفتمان، منظومه ای از واژه ها و نشانه هایی است که در پیوند باهم،مجموعه ای معنادار را می آفرینند. این نشانه ها ومفاهیمی هستند که گفتمان های گوناگون می کوشند به آن ها معنا دهند. هر نشانه در درون گفتمان به گونه ای خاص معنا می شود و به یک تثبیت معنایی که موقت است، دست می یابد.

مفهوم گفتمان مانند مفاهیم ،ون ، زبان، ارتباط ، تعامل ، جامعه ، فرهنگ،  مفهومی اساساً مبهم است

Back to Top

Template Design:Dima Group