امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

 

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری

شناخت نفوذ، شاخص ها و بروندادهای آن

مقدمه:

پیروزی انقلاب اسلامی در دوره ای از تاریخ بشر رخ داد که اندیشه وحی ستیز و مادی گرای غرب به بالاترین حد توسعه خود رسیده بود و توانسته بود با استعمار مادی و فرهنگی سلطه خود را درجهان بسط داده و فریاد پایان تاریخ و حاکم شدن اندیشه لیبرال سرمایه داری به عنوان نسخه نهایی و هژمون اندیشه بشری را سر دهد. در این وضعیت انقلاب اسامی توانست با احیاء خط نورانی انبیاء و اولیاء و جبهه حق، صف آرایی جدیدی را در برابر جبهه مادی و باطل سلطه سامان دهد. اثرات وقوع انقلاب اسامی به قدری سهمگین بود که از فردای تحقق آن جبهه ای متحد ازنظام سلطه در برابر آن صف آرایی نمودند. منازعه انقلاب اسلامی و نظام جهانی سلطه در ابعاد و درحوژه های مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گسترده شده و همچنان ادامه دارد

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) وامام خامنه ای

راهبرد مهار جدید آمریکا علیه ایران

مقدمه:

روی کار آمدن دولت فعلی در ایران نتیجه ای مطلوب برای دولت آمریکا بود و آمریکایی ها پیش از این اعلام کرده بودند که لازم است با حمایت از میانه روها(به زعم آمریکایی ها) در ایران زمینه قدرت یابی آنان را فراهم نمایند.[1] از این روی نظام سلطه به رهبری آمریکا تلاش نمود تا در طی سال های منتهی به انتخابات 92 با دستکاری افکار عمومی جامعه ایران و با مدیریت ادراک آنان از طریق شرطی سازی بر روی دوگانه تحریم- مذاکرات، زمینه به قدرت رسیدن جریان تغییر را در ایران فراهم سازد. با روی کار آمدن جریان تغییر در ایران، تعامل گرایی با غرب و به ویژه آمریکا مهمترین دستور کار جریان تغییر قرار گرفت که مدعی بود با این راهبرد و اتخاذ رویکردهای ملایم و دوستانه با دشمن می توان مشکلات و به ویژه بحث پرونده هسته ای و بحث تحریم ها را حل نمود. از طرف دیگر آمریکایی ها با ادامه روند تحریم و تشویق دولت جدید ایران به تعامل تلاش نمود تا با این فرمول جدید به تغییر در عرصه های مختلف ایران و به خصوص تغییر رفتار در عرصه سیاسی نائل شود. این راهبرد طی چند سال گذشته عملیاتی شده و تلاش گردید تا از طریق آن جمهوری اسلامی ایران را به تغییر رساند. به نظر می رسد که تحولات رخ داده در پرونده هسته ای و مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری بر آن و نیز مدیریت ایشان بر تحولات منطقه که روند تحولات را مورد گسست و تغییر قرار داد، آمریکایی ها را در موضع تغییر راهبرد در موضوع ایران قرار داده است که فهم و واکاوی آن بسیار ضروری است.

Back to Top

Template Design:Dima Group