امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

 بسمه تعالی

 دلایل نداشتن اتحاد وعدم اعتقاد به خردجمعی  

 با تحقیق وبررسی وتجزیه وتحلیل عملکرد برخی ازافردی که درسنوات گذشته یا درحال حاضر مسئولیت داشته ودارند یا دربرخی مجموعه ها عضویت دارند  به یک نتیجه جالب وقابل تامل می رسیم وآن هم این است که  برخی ازافراد انگارآمدن تا فقط عضوآنجا شوند یامسئولیت بگیرند ،کارکردن وتصمیم گیری ومشارکت مردمی را بلد نیستند یا نمی خواهند انجام بدهند واتحاد و هم دلی بین اعضای مجموعه  ومردم را برنمی تابند ومدام برطبل اختلاف افکنی ودوبه هم زنی و... دربین آنها ومردم می کوبند

 به نظرمی رسد اینگونه اعمال ورفتار عوامل مختلفی دارند که عبارتند از :

 

 بسمه تعالی

 انتخاب یازدهمین شهردار اقبالیه  و دومین شهردار دردوره ششم شورای اسلامی

 شورای اسلامی شهر اقبالیه درجلسه روز یکشنبه 10 بهمن ماه سال جاری بعد ازگذشت چند ماه با رایزنی ها ، جلسات ، صحبت ها وهماهنگی های صورت گرفته و ازمیان گزینه های مختلف شهرداری ، به گزینه مناسب و با تجربه ای رسیدند به نظر می رسد ازانتخاب قبلی واتفاقاتی که به موجب آن رخ داد تجارب خوبی کسب نمودند که نتیجه آن دراین انتخاب تاثیرگذار بوده امیدواریم این تجربه وانتخاب درارائه خدمت ورشد وتوسعه شهر هم مثمر ثمر واقع شود .

 مهندس خلیل نوروزی که درسالهای 86 تا 89 شهردار اقبالیه بوده وکارنامه تقریبا موفقی را ازخود در مدیریت  شهرداری وکارهای عمرانی ازجمله میدان امام خمینی (ره) ورودی شهر ، خیابان های شهید رجایی ، شهید باهنر و.... که درنوبه ودرزمان خود ازپروژه های مهم وبزرگ شهرمحسوب می شدند بجای گذاشته است .

Back to Top

Template Design:Dima Group