امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی هرساله 12 شهریور ماه همزمان با شروع بکار دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر وروستا انجام می شود .

1 - در سال اول ازانتخابات که 24 خرداد 92 بود تا شروع بکار12 شهریور نزدیک به 3 ماه فاصله داشت وتعدادی ازانتخاب شوندگان درطی این مدت جلسات متعدد ی بین 4 ، 5 نفره درمناطق ومحل های مختلفی داشتندو با هماهنگی هایی صورت گرفته مسئولیت هریک ازافراد مشخص شده بود ودرنهایت جلساتی که درمحل اتحادیه سیمان استان درقزوین  برگزارگردید به جمع بندی رسیدند و در روز شروع کار 6 نفر با هماهنگی کامل ابتدا  شهردار (کاشی پز) راعزل ونظامی رابعنوان سرپرست انتخاب نمودند وسپس اعضای هیئت رئیسه راطبق هماهنگی قبلی انتخاب کردند.

البته بعد ازرای گیری بعضی ها بلافاصله بعدازجلسه پشیمان شدند وگفتند اشتباه کردیم .

 

بسمه تعالی

به بهانه 10 شهریورماه روز بانکداری اسلامی وآغازهفته بانکداری اسلامی درایران وضمن تبریک این ایام به مردم شریف ایران اسلامی وکلیه مدیران ، کارکنان ومشتریان بانکها مقاله زیر را تقدیم می کنم

بانکداری اسلامی :

مقدمه :

اسلام دین معنویت است و احکام آن مبتنی بر تعالی انسان می باشد. در جامعه اسلامی، نگاه به اقتصاد نگاه   مادی نیست بلکه انسان در این جامعه باید بکوشد تا با رشد ظرفیت های خدادادی اش به شکوفایی معنوی نایل شود. اقتصاد اسلامی از این منظر، کاروکوشش مقدسی است  در راستای تحقق زندگی با حاکمیت ارزش های الهی  بنابراین، بانکداری اسلامی به عنوان شاخه ای از شجره طیبه اقتصاداسلامی است که باید از ارتزاق آن پاکیزگی جسم و جان تضمین شود.

Back to Top

Template Design:Dima Group