امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

 

بسمه تعالی

 

چگونگی شکل گیری وفعالیت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی

 در یک حرکت دسته جمعی، وحدت کلمه، ضامن همه ی امور است.بدون وحدت کلمه، حرکت دسته جمعی امکان ندارد؛ ولو آن حرکت،متوقف به پنج یا ده نفر آدم باشد. اگر همان ده نفر، با یکدیگر همسخن و همکلام نباشند و همکاری نکنند، امکان ندارد که آن کارپیش برود " امام خمینی (ره)

 اگر عناصر جبهه انقلاب هر یک به صورت جزیره ای و سرخود به مقابله با جبهه هماهنگ دشمن بپردازند جبهه انقلاب با معضلات دوباره کاری ، عدم استفاده از تجربیات و عدم هم افزایی روبرو می شود و دشمن می تواند برای هریک ازعناصر جبهه انقلاب به صورت تکی و نه به عنوان یک کل مقابله کند و اقدامات آنان را بی اثرکند ."امام خامنه ای "

 تشکیلات رحمت ونعمت الهی است

 هر آنچه که يک جمع متعهّدِ صاحب انديشه و هنر را دور هم جمع کند و بتواند مثل نخ تسبيح اينها را مجتمع نمايد، يکي از بزرگترين رحمتها و نعمتهاي الهي است

 بسمه تعالی

 

آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر وروستا  وراهکارهاوپیشنهادها

 1 - یکی ازدست آوردهای مهم انقلاب اسلامی ایجاد شوراهای اسلامی است وهدف آن شرکت مردم در اداره امور عمومی کشوردر شهرها وروستاها است .

 وجود شوراهای محلي درجهت تامين نيازهاي شهروندان و ارتقا سطح توسعه جامعـه موثر هستند. اگر شهرداري هـا را از لحـاظ نظـري حکومـت محلـي تلقـي کنيم، شوراي شهر نقش پارلمان محلي را ايفا مـي کند .  بنـابراين شـهرداري هـا نقش اجرايي داشته و شوراها نقش نظارتي دارند.

2 - شهرداري نوعي نظام اداره شهر است که از دو واحـد بـه نـام (شـوراي شهر) و ( شهرداري) تشکيل شده است. به عبارت ديگـر، ويژگـي بـارز ايـن نظام آن است که تعيين خطي مشي و سياست هاي کلـي امـور شـهر در دسـت افرادی به نام شوراي شهر قرار دارد. ولي اجراي سياست هـا و خطـي مشـي هـاي شوراي شهر به عهده شهردار بوده که با همکـاري کـارگزاران شـهرداري ،آنهـارا انجام مي دهد

 بر اين اساس، رابطه شهرداري ها و شوراها از اهميت بسيار بـالايي در عرصـه مديريت شهري برخوردار مي باشد و شناسايي آسـيب هاي روابـط ايـن دو نهـاد وتوزيع قدرت بين آنها لازم وامری ضروری است .

  آسیب ها ومشکلات :

 1 - ساختاری واداری

 2 - کاندیداتوری وانتخاباتی

 3 - عملکردی

 4 - نظارت وکنترل

Back to Top

Template Design:Dima Group