امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

 بسمه تعالی

 شورای شهر اقبالیه درآزمون انتخاب دومین شهردار درظرف شش ماه

 اکنون که حدود 6 ماه ازشروع بکار ششمین دوره شوراهای اسلامی شهراقبالیه می گذرد یعنی یک هشتم زمان دوره شورایی ، متاسفانه بعدازاتفاق ناگوار شهردارقبلی که کمتراز2 ماه دراین مسند دوام آورد ودرسر تخلف آشکار توسط سربازان گمنام دستگیر والان درزندان بسرمی برد هنوز شهردار جدید انتخاب نشده وشهر اقبالیه که انگار محکوم به اداره شهر توسط سرپرست می باشد والبته مردم این شهر هم به این موضوع عادت کرده اند توسط سرپرست اداره می شود اعضای شورای اسلامی شهر هم با لایه های پیچیده وسردرگم واطلاعات ناقص وعدم اطلاع رسانی وشفافیت عملکرد نمی توانند تصمیم درست ، عاقلانه ومدبرانه ای بگیرند 

 بسمه تعالی

 اندرحکایت دستگیری شهردار اقبالیه وجوابیه اعضای شورای اسلامی شهر

 یکی ازشهرداران شهرهای اقماری قزوین دستگیر شد !!

 متاسفانه درچند روز اخیر شاهد یک اتفاق عجیب ودورازانتظاردرشهر اقبالیه بودیم که درپی آن شهراقبالیه درکل کشور برصدر خبرها آمد .

 سال گذشته درچنین روزهایی در مهرماه سال 1399 بخاطر پیدا شدن پیکر مطهر شهید مدافع حرم ذکریا شیری بهمراه 7 شهید بزرگواردیگر درمنطقه خان طومان سوریه اقبالیه درصدرخبرها پیچید .

 این بار بخاطر دستگیری شهردار اقبالیه ودریافت رشوه از یک پیمانکاربه همراه سکه های دریافتی !

Back to Top

Template Design:Dima Group