امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

بسمه تعالی

اصول سرپرستی

جلسه چهارم :فعاليتهاي مديريتي سرپرست

انواع مدیران:

الف ) ازنظر فعالیت‌های سازمانی:

1 - مدیران وظیفه ای

2 - مدیران عمومی

مدیران وظیفه‌ای(تخصصی) :

کارکنانی با مهارت‌های ویژه در زمینه خاص مانند حسابداری، امور پرسنلی و غیره.

مدیران عمومی :

مسئول کلیه وظایف و فعالیت‌هایی هستند که در یک واحد یا یک سازمان انجام می‌شود مانند تولید، بازاریابی و امورمالی.

بسمه تعالی

کارآفرینی :

جلسه چهارم : خلاقیت

مقدمه

با پیشرفت روز افزون  دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات امروز،  جامعه نیازمند اموزش مهارت هایی است که با کمک آن بتوان همگام با توسعه علم و فناوری به پیش برود هدف باید پرورش انسان هایی باشد که بتوانند به خوبی با یکدیگرارتباط برقرار کرده و با بهره گیری از دانش جمعی و تولید افکار نو به سوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند.  زمانی سخن گفتن از خلاقیت غیر ضروری می نمود  اما سیر تحولات دنیا ما و سازمان های ما را به نقطه ای رسانده که بدون خلاقیت ونمیتوانیم به هدف های خود برسیم .

Back to Top

Template Design:Dima Group