امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.


                
  Studying the factors affecting the strategic management of human resources (case study of the municipality of Qazvin)

 

Javad Mehrabi [1], Hassan Ali Norouzi  [2      

 

1 Department of Management,Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran  2 Department of Management,Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran 

 

بسمه تعالی

مقدمه :

31شهريور 1359 با حمله هوايي عراق به چند فرودگاه ايران و تعرض زميني همزمان ارتش بعث به شهرهاي غرب و جنوب ايران، جنگ 8 ساله حكومت صدام حسين عليه ايران آغاز شد. اين جنگ 19 ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و چند روز پس از آن اتفاق افتاد كه صدام پيمان الجزاير را در برابر دوربين‌هاي تلويزيون بغداد پاره كرد. صدام در نطقي با تأكيد بر مالكيت مطلق كشورش بر اروند رود (كه وي آن را شط‌العرب ناميد) و ادعاي تعلق جزاير ايران به «اعراب» جنگ را در زمين، هوا و دريا عليه ايران آغاز كرد.

Back to Top

Template Design:Dima Group