امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

آغازهفته کرامت ومیلاد باسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) شاه چراغ  احمدابن موسی وعالم آل محمد امام رضا (ع) مبارک باد

 

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری

نفوذ : بخش چهارم حوزه نفوذ اقتصادی

مهمترین بسترهای نفوذ اقتصادی را می توان به صورت زیر مطرح کرد:

1.      وجود یک اقتصاد وابسته، غیر مولد و رانتیر در کشور

2.      پیگیری راهبردهای اقتصادی لیبرالیستی بویژه در خصوصی سازی و خاص سازی بخش های دولتی(خصوصی سازی های بی حد و حصر بخش های اصلی اقتصاد، بخصوص بخش های حاکمیتی مثل انرژی)

3.      حاکمیت جریان لیبرال بر بخش های اصلی اقتصادی کشور.

4.      اشتیاق بیش از حد مسئولین اقتصادی به ادغام در اقتصاد جهانی و ورود شرکت های چند ملیتی به کشور.

5.      اتخاذ سیاستهای برونگرا برای توسعه کشور و نادیده گرفتن اقتصاد مقاومتی و رویکردهای دورن نگر در امر توسعه.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری :

نفوذ: بخش سوم حوزه نفوذ سیاسی

الف )  بسترهای نفوذ سیاسی:

بسترهای نفوذ سیاسی ناظز به فضا و شرایطی است که زمینه لازم برای نفوذ سیاسی در کشور را تسهیل و ساده می کند. که در اینجا به مهمترین آن ها اشاره می شود.

 شکل گیری نیروهای سیاسی اجتماعی جدید در کشور که متناسب با ارزش ها و هنجارهای لیبرال سرمایه داری زیست کرده و عمل می کنند.

این جریان جدید که نتیجه ناکارآمدی دستگاه آموزشی و تربیتی ساختارهای کشور و تهاجم رسانه ای و فرهنگی غرب می باشند، زمینه پذیرش فرهنگ غربی در میان آن ها بسیار زیاد می باشد.

وجود گروههای سیاسی غربگرا در درون کشور که پایگاه اجتماعی خاص خود را هم در عرصه نخبگی و هم در میان توده مردم نیز داراست. در حال حاضر این جریان سیاسی متمایل به غرب مقدرات و امورات کشور را بدست گرفته است و در تلاش است تا با پیروزی در انتخابات آینده تمام سنگرهای قدرت در کشور را به تصرف خود درآورده و نفوذ و قدرت خود را در درون کشور تحکیم بخشد. هر چه که این جریان سیاسی در کشور قدرتمندتر شود می تواند مهمل خوبی برای نفوذ کشورهای غربی در ایران باشند. آمریکایی ها نیز به این جریان سیاسی چشم طمع دوخته اند به گونه ای که اوباما در این مورد می گوید:

«به نظر من تندروهایی در داخل ایران حضور دارند که فکر می کنند مخالفت با ما (آمریکا) تلاش برای از بین بردن اسرائیل، ایجاد ناامنی در جاهایی مثل سوریه یا یمن یا لبنان کار درستی است. به نظر من در داخل ایران کسان دیگری هم هستند که معتقدند این کار سازنده نیست. اگر ما این توافق هسته ای را امضا کنیم، این امکان وجود دارد که موضع این نیروهای میانه رو را در داخل ایران تقویت کنیم».

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری :

نفوذ :  بخش دوم حوزه  نفوذ فرهنگی

اهداف آمریکا در رویکرد تعاملی خود با ایران ( نفوذ) در فضای پساتوافق :

آمریکایی ها با توجه به تجربه تاریخی که از تعاملات مختلف با ایران بعد از انقلاب کسب کرده اند، اهداف پنهانی که برای نفوذ در ارکان اصلی ج.ا.ا. برای خویش تدوین و طراحی کرده اند را می شود به صورت ذیل مطرح کرد:

1 - تسلط بر فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران

2 - محاصره ایران در مرزها و تضعیف عمق  استراتژیک انقلاب اسلامی

3 - تغییر رفتار و ساختار انقلاب اسلامی.

غربی ها و بخصوص آمریکایی ها، برای پیگیری اهداف سه گانه خویش در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی راهبردهایی را طراحی کرده و در حال پیگیری آن ها می باشند. با توجه به چارچوب نظری که در بالا مطرح شد، برای توضیح راهبردهای عملی آمریکا در سطوح یاد شده، ابتدا به بسترها و شرایط مناسب داخلی در بحث نفوذ اشاره شده و پس از آن طرح های دشمنان برای سوء استفاده از شرایط داخلی و پیگیری پروژه نفوذ برای رخنه در کشور را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

بسمه تعالی

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری :

نفوذ: بخش اول مقدمه

مقدمه:

بعد از پیروزی انقلاب و مشخص شدن ماهیت ضد استعماری و ضد استکباری آن و همچنین مطرح شدن صدور انقلاب  اسلامی به سایر کشورهای تحت سلطه استعمارگران، دشمنی های کینه توزانه ابرقدرت ها و عوامل داخلی آن ها علیه انقلاب اسلامی به اوج خود رسید. در این میان نقش امریکا به عنوان سردمدار اصلی نظام جهانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  با نگاهی به تاریخچه مناسبات آمریکا با جموری اسلامی ایران و راهبردهایی که در دوران ریاست جمهوریهای مختلف این کشور در برابر قدرت پیشبرنده انقلاب اسلامی اتخاذ و عملیاتی شده، حاکی از این است که تمام دولتهای امریکا، ورای نگاه حزبی و سلیقه سیاسی، سه راهبرد کلان، را در قبال جمهوری اسلامی ایران طراحی، سیاست گذاری و اجرایی کرده اند.

1 - نفوذ بر فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران

2 - تغییر رفتار و تضعیف تفکر انقلابی گری ایران در داخل و در سطح منطقه ای

3 - تغییر ساختار و رژیم جمهوری اسلامی ایران

تست1

متاسفانه ورود بدون کنترل ماهوراه در خانواده ها را به تعبیری می توان ورود یک فرد نامحرم و لاابالی و دوست ناباب برای بچه ها تشبیه کرد که به دنبال اختلاف بین زن وشوهر است و به ناموس او چشم طمع دارد ، و دین آنها را می گیرد،اعتقاداتآنها را عیف می کند، مرزهای حیاو غیرت را می شکند ،حقایق سیاسی واجتماعی را وارونه جلوه می دهد، وقت آنها را می دزدد و آنها را به همدیگر بد بین می کند . خرید ماهواره برای منزل، مجوز ورود چنین افرادی به منزل است.

Back to Top

Template Design:Dima Group