امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

افتخارآفرینی سرکارخانم کاظمی مدیر توانمند مرکزآموزشی آیلار

بسمه تعالی

حدود 2 ماه پیش یک خبری درفضای کسب وکاروکارآفرینی کشور واستان پیچید که متاسفانه درشهرما با وجود اینکه این خبر ارتباط مستقیم با این شهرداشت بدلیل اختلافات وتسویه حساب های شخصی وگروهی ودرنهایت درفواصل زمانی انتقال قدرت ومسئولیت مدیریت شهری گم شد وبه فراموشی سپرده شد وپس ازحدود یک ماه تازه فهمیدند که درشهرما چه اتفاقی افتاده وچه افتخاربزرگی نسیب ما شده وبه فکر افتادند که چگونه ازاین ماجرا بهره برداری شخصی وگروهی وسیاسی کنند لذا گروه گروه ودربرنامه های مختلف مسابقه وار به دیدار آفریننده این افتخار ومقام شتافتند وهرطوری بود یک عکسی گرفتند ودرگروه ها، سایت ها وفضای مجازی منتشرکردندکه مسئولین فلان با سرکارخانم کاظمی دیدار داشته ولوح تقدیر اعطا نمودند ودگر هیچ …

 

سرکار خانم کاظمی یکی ازفعالان حوزه کسب وکار وکارآفرین نمونه کشوری واستانی که سالهاست دراین شهر بصورت گمنام وبدون هیچ چشمداشتی درحوزه آموزش ، کارآفرینی واشتغال وهمچنین طراحی وتولید محصولات حجاب وعفاف فعالیت می کنند وصدها نفر رادراین شهر وهزاران نفر رادرجای جای استان قزوین ومیهن اسلامیمان آموزش داده توانمند کرده واشتغال ایجادنموده است .

ودرهمین راستا درطی این چند سال چندین افتخار بزرگ کشوری واستانی راکسب نموده که این افتخاراخیر یکی ازافتخارات کوچک این شیر زن بزرگ است که ماهم به نوبه خود این مقام وافتخاررابه ایشان وهمکاران پرتلاش وبی ادعایشان درمجموعه آموزشی آیلار ومرکز کارآفرینی واشتغال شهرداری اقبالیه تبریک وتهنیت عرض می نماییم .

دردوره چهارم شورای اسلامی شهر اقبالیه وشهرداری مهندس پیری وبه توسط سرکار خانم حنیفی وآقای نعمت اله بیگدلی (که البته مورد تهمت واتهام مبنی برشراکت ایشان با این مجموعه قرارگرفت) با این خواهر بزرگوارارتباط برقرارشد وازمجموعه آموزشگاه ایشان (آیلار) دریکی ازکوچه های تنگ وباریک خیابان های امام رضا(ع) ومعلم بازدید صورت گرفت درآنجا بود که واقعا بنده به جرات واراده ونقش این خانم پی بردم که چطور با اندک امکانات وبدون هیچ حمایت وکمکی واعتبارخاصی این مرکز رااداره کرده وبه این افتخارات بزرگ نائل گردیده است وازخودمان بعنوان مسئول شهرخجالت کشیدم ودرهمانجادرجلسه ایکه مسئولین شهری ومربیان وکارآموزان هم حضورداشتند این موضوع رامطرح کردم که ما غافل بودیم فلذا وظیفه داریم ازاین مرکز حمایت کرده ودرتوسعه وگسترش آن کمک کنیم.

لذا پس ازانتقال شهرداری به ساختمان جدید ساختمان قبلی شهرداری واقع درخیابان شهید باهنر میدان شهرداری را برای این منظور درنظرگرفتیم وباهماهنگی اداره تعاون، آموزش فنی وحرفه ای ، استانداری ونهادهای دیگر موافقت های اولیه تاسیس وایجاد مرکز کارآفرینی واشتغال شهرداری اقبالیه با هدف حمایت وتوانمند سازی زنان بی سرپرست یا بد سرپرست اخذ شد.

دریکی ازجلسات شورای اسلامی شهر برای تهیه طرح ایجاد ، راه اندازی ، فعالیت ، توسعه وگسترش ، تولید وفروش محصولات این مرکز ودرمجموع نحوه مدیریت آن به من محول شد بنده هم با همکاری نزدیک و صمیمانه سرکارخانم کاظمی وسرکار خانم حنیفی طی جلسات تخصصی وکاربردی طرحی را برای ارائه به شورا آماده نمودم ودریکی ازجلسات ارائه وبا توضیحات ودلایلی که آوردم به تصویب رسید (این طرح درکتاب اقبالیه درمسبر توسعه به چاپ رسیده است ) و قرار شد هر شخصی که با این طرح بتواند کارکند شهرداری قرارداد نوشته و مرکز راه اندازی شود که البته چند نفری آمدند ومسائل ومواردی مطرح کردند که درحد واندازه این طرح ومرکز نبودند یا توانایی ومدیریت این کار را نداشتند فلذا سرکار خانم کاظمی با یکی از3 پیشنهادی که دراین طرح ارائه شده بود موافقت نمودند وطبق مصوبه شورا شهرداری هم با ایشان قراردادی منعقد نمود واین مرکز دراوایل سال 1396 با حضور مسئولین کشوری واستانی و محلی افتتاح شد.

این مرکز دارای 3 طبقه که طبه دوم آن مخصوص طراحی ، طبقه اول مخصوص تولید وطبقه هم کف برای غرفه های فروش و همچنین طبقه زیرین آن هم برای جوراب بافی درنظر گرفته شد .

درابتدای راه اندازی این مرکز بیش از 120 نفر دربخش های مختلف مشغول به فعالیت شدند یا آموزش می دیدند ویا درکار طراحی وتولید وفروش محصولات تولیدی این مرکز کار می کردند.

هدف از ایجاد وراه اندازی این مرکز اقتصادی وسود آوری نبوده ونیست(هرجنددرآمدی هم عاید شهردای می شود) بلکه هدف خدمت به مردم و توانمندسازی زنان بی سرپرست یا بد سرپرست ویا زنانی که با توانمندی وکارخود مشکلات اقتصادی خود وخانواده خودراحل کرده وازبسیاری ازمعضلات اجتماعی شهرمان کاسته شود واین یکی ازوظایف مهم واساسی مسئولین ومدیریت شهری همه شهرهاست

با گذشت مدتی وبا روی کار آمدن دوره پنجم شورای اسلامی شهر وتغییر شهردار ورق برگشت واین مرکز هم همانندسایرمراکز وادارات و واحد های شهرداری دچار دگرگونی واختلافات وجابجایی شد وبه بهانه های واهی ومختلف چوب لای چرخ این مرکز گذاشته تا جایی که الان معلوم نیست این مرکزکجاست و دستگاه ها وامکانات آن چه شده وآن تعداد نفراتی که دراین مرکزمشغول بودندواینجارا نقطه امید واتکای خانواده های محروم وبدسرپرست وبیکارمی دانستند الان با مشکلات اقتصادی وخانوادگی چگونه سر می کنند .

حال باید این سوال را ازمسئولین شهرمان پرسید که درسال حمایت ازتولید ملی وکارایرانی چرا این مرکز تعطیل شده وبا وجود قرارداد متقن ومحکم شهرداری وشورا با این خانم ومرکز چرا بهانه های بنی اسرائیلی گرفته واین افتخار آفرین شهرمان را مدام به محکمه وجلسه وتهدید می کشانند

درهرحال کاش به جای عکس یادگاری گرفتن وتبلیغات کردن وژست گرفتن کمی هم به فکر ابقا وارتقا وفعالیت این مرکز بامدیریت خوب ومثال زدنی سرکار خانم کاظمی باشیم ودر فضای کسب وکار وایجاد کارآفرینی واشتغال برای بیکاران شهرمان ومخصوصا برای زنان بی یا بدسرپرست شهرمان بکوشیم ونقش ایفا کنیم. انشاالله وبامید آن روز   ازیادداشت های حسنعلی نوروزی 22 مهرماه سال 1397

www.hasanalinorouzi.ir                 noroozi.qaz@gmail.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا