امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

تحلیلی برانتخابات دوره ششم شورای اسلامی شهر اقبالیه

تحلیلی برانتخابات دوره ششم شورای اسلامی شهر اقبالیه :

درمدت ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی شهروروستا تعداد 33 نفر داوطلب شرکت درانتخابات ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اقبالیه شدند که تعداد 4 نفر ازمیان آنان که سه نفرشان از اعضای دوره قبلی شورای شهر بدلیل مشکلات ومسائلی که داشتند ردصلاحیت شدند وباانصراف تعدادی دیگر ، کاندیداهای این دوره به حدود 25 نفر رسید که کمترین تعداد ثبت نام کننده درشش دوره این انتخابات بوده است

دربرخی شهرها وحتی روستاها با عدم استقبال افراد باسابقه ویا افرادی که توسط گروه ها ،جریانها واشخاص دعوت وتشویق به این ثبت نام شده بودند مواجه بودیم بطوریکه دربرخی حوزه ها ثبت نام کنندگان درمرز تعداد کرسی های اعضای اصلی وعلی البدل می رسید که یکی ازموارد مهم واساسی دراین دوره انتخابات بود که درنتیجه آن می توانست تاثیرات زیادی داشته باشد که داشت

البته لازم می دانم درهمینجا ازنمایندگان محترم وانقلابی مردم استان درمجلس شورای اسلامی وهیئت نظارت برشورای اسلامی شهر وروستاها تشکر وقدردانی بکنم که باتصمیمات قاطعانه وبا مقاومت دربرابر فشارها توانستند کسانی که ازسابقه خوبی برخوردارنبوده ودردوره های قبل با تخلف وسوء استفاده ازموقعیت شغلی موجبات ناامیدی ودلسردی مردم شده بودند راردصلاحیت کرده تا بااین کارانقلابی دل مردم و شهروندان را شاد کرده وآنها را امیدوار به انتخاب انسانهای اصلح ،انقلابی وکارآمد بکنند.

با پایان یافتن زمان ثبت نام گروه ها ، افراد وکاندیداها فعالیت های خودشان راشروع کردند البته برخی اقوام وگروه ها فعالیت های پیدا وپنهان خودشان را ازمدت ها قبل شروع کرده بودند وبا یک استراتژی بسته و مختصر از همان ابتدا راه وهدف خودشان را مشخص کردند (فقط بومی ها یا فقط غیربومی ها ویا فقط فلانی ها 2 تا 4 نفر) متاسفانه پیگری ها ، تشکیل جلسات ، صحبت های حضوری وتلفنی هم نتواست این تفکر و طرفداران آنها را متقاعدکنند که شورای شهر7 کرسی دارد وباید هرشهروندی به 7 نفر رای بدهد آنهم 7 نفر متخصص ، متعهد ، کارآمد ومقبول

درحالیکه همه افراد ، گروه ها ، جریانات ، ریش سفیدها وحتی خودکاندیداها اذعان واظهارمی کردند که انتخابات شورا بصورت سنتی ، قومی وفامیلی است و نمی توان ائتلاف تشکیل داد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهر اقبالیه همزمان با سایر شهرهای استان بایک سازوکار، برنامه دقیق ، مدون ومنصفانه با شناسایی ، ثبت نام ، کارشناسی ، ارائه برنامه ودرنهایت با رای مستقیم نخبگان ، منتخبین وفعالین حوزه های مختلف شهری ازمیان 17 کاندیدای اولیه و13 کاندید نیمه نهایی به یک لیست نهایی 7 نفره باتجربه ، هم فکر، معتقد به کارگروهی ، انقلابی وجهادی دست یافت

با شروع موسم تبلیغات وفعال شدن ستادهای انتخاباتی وفعالیت های گسترده گروهی وتشکیلاتی شورای اائتلاف با لیست7 نفره باعث شد که برخی ازکاندیداها هم به ائتلاف های کوچک وکمتر 4 و2 نفره روی آورده وبرای اولین بار درشهر اقبالیه انتخابات شورای اسلامی شهر بصورت ائتلاف ولیستی شکل گرفت هرچند برخی ها برخلاف تعهد وپیمانی که بسته بودند ائتلاف تشکیل دادند ولی همینکه اعتقاد داشتندکه این دوره ، دوره ائتلاف ولیست خواهد بود حقانیت ومقبولیت طرح شورای ائتلاف نه تنها درشهراقبالیه بلکه در20 شهراستان را نشان می دهد که این موضوع دراکثر شهرها نیز اتفاق افتاد.

بالاخره روز28 خرداد وروز انتخابات سررسید واز ساعت 7 صبح مردم شهرها علی رغم اشکالات موجود درساعات اولیه برخی از صندوق های شعب اخذ رای که رای گیری را با ساعاتی تاخیر شروع کردند و تبلیغات سوء دشمنان داخلی وخارجی وتشویق آنان برای رای ندادن ومشارکت نکردن مردم درتعیین سرنوشت کشور وشهرها ، بحمدلله مردم مومن وهمیشه درصحنه اقبالیه همراه با همه مردم ایران اسلامی درپای صندوق های رای حاضر شده وبا انتخاب حضرت آیت اله رئیسی بعنوان سیزدهمین دوره ریاست جمهوری وهمچنین اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهرحماسه دیگری آفریدند ودل امت ،امام وشهدا راشاد ودشمن را ناامیدکردند .

هرچند موضوع انتخاب ریاست جمهوری که الحمدلله با کسب حدود 75% آرای شهراقبالیه وحدود 63% مجموع آرای کشوری به حضرت آیت اله رئیسی کاندیدای اصلح نیروهای انقلابی اختصاص یافت وازاین انتخاب خوب و مهم همه مردم خوشحال شدند

اما درخصوص انتخابات شورای اسلامی شهروروستاها لازم است چند نکته را یادآور وتوضیح بدهیم

متاسفانه دردودوره گذشته این انتخابات تحت شعاع کارها واقدامات خطرناکی شده وبا انجام یک سری کارها واقدامات ناشایست من جمله : انجام هزینه زیاد ، دادن شام وناهار، تبلیغات زیاد ونامتعارف ، توزیع اقلام و امکانات جانبی ( سیمکارت ، تلفن ، کیف ، لباس و…) و متاسفانه برخی مواقع توزیع مواد مخدر وخرید رای توسط خودکاندیداها یا اقوام و طرفداران آنها رقابت بین کاندیداها وجریانها ولیست ها را ناسالم وبه حالت رقابت ستیزی تبدیل کرده است و می توان گفتن که ساعات آخر انتخابات برابر است با کل عملکرد 4 ساله وتبلیغات یک هفته وتمام برنامه ها واقداماتی که صورت گرفته است

با غروب غم انگیز روز انتخابات و با تاریک شدن هوا تا شعاع صد متری شعب صندوق اخذ رای مملو ازجمعیت و طرفداران کاندیداها می شود که یا بصورت چهره به چهره وحضوری ویا درداخل خودروها ویا درمیانه راه تا رسیدن به محل اخذ رای اتفاقات ناگوار ورقابت ناسالمی بوجود می آید که هربیننده ای را مبحوت ومتحیرومتاثر می کند وبا اینگونه کارها فضا را آلوده کرده وهمه پیش بینی ها و نتیجه انتخابات را دراین ساعات پایانی یعنی بعداز غروب آفتاب بر می گردانند

درهرحال بعداز این ماراتون بزرگ ونابرابر درشهراقبالیه هم 7 نفر ارکاندیداهای محترم بارای مردم که درنوع خودکمترین مشارکت دربین انتخابات را داشت انتخاب ومعرفی شدند تعداد مشارکت کننده حدود 16،000 نفر بوده که حدود 41 % درصد مشارکت واجدین شرایط می باشد درحالیکه این میزان دردوره گذشته با 28،500 رای و با 74% درصد مشارکت بوده است نفراول منتخبین دردوره قبل (دوره پنجم) بیش از 7،500 رای بوده ونفر آخر یعنی هفتم بیش از 4،600 رای درصورتیکه دراین دوره (دوره ششم) نفر اول با بیش از 4،300 رای وآخرین آنها یعنی نفر هفتم با نزدیک به 3،000 رای می باشند .

اسامی اعضای دور ششم شورای اسلامی شهر اقبالیه :

1-آقای رضا رحیملو                        کارشناس ارشد حقوق ، عضو دوره پنجم شورای شهر

2_ آقای داود ملایی                          کارشناسی ارشد تاریخ ، عضو دوره چهارم وعلی البدل دوره پنچم

3 – خیراله بیگدلو                        کارشناس ارشد آب ، عضو دوره چهارم

4 – آقای محمد رضائی                    سطح 2 حوزوی ، عضو علی البدل دوره چهارم و عضو اصلی دوره پنجم

5 _ آقای هوشنگ حیدری                 کارشناس ارشد         ، کارمند شهرداری اقبالیه

6_ آقای سید علی پرپینچی              کارشناس معماری ، مسئول دفترامام جمعه محترم ورئیس ستاد نمازجمعه اقبالیه

7_ آقای رضا محمدعلیان                 کارشناس تربیت بدنی، کارمند پیمانی شهرداری مسئول اسبق ورزش و جوانان اقبالیه

 

هرچند انتظارمی رفت که با رای آوردن یک لیست که به کارگروهی وتیمی معتقد بوده وضمن برخورداری از پشتوانه تخصصی ، علمی وتشکیلاتی برعملکرد خود ،گروه وتشکیلات نیز پاسخگو بوده وازاشتباهات ،کاستی ها ومشکلات دوره های قبل کاسته وبرای رفع موانع ومشکلات ونارسایی ها با برنامه های گروهی وتیمی که داشتند اقدامات موثری برای شهروندان ومدیریت شهری بردارند اما باتوجه اینکه منتخبین این دوره که الحمدلله از نیروهای انقلابی ، مومن ، متعهد وسالمی هستند امید داریم با روی کارآمدن این گروه 7 نفره باکمک ، همیاری ومشارکت مردم وبا اجرای برنامه های خود بتوانند از مشکلات این شهرکاسته ودرجهت رشد وپیشرفت اقبالیه اقدامات موثر وخوبی انجام دهند . انشاالله

 

ازیادداشت های حسنعلی نوروزی 1400/04/05    www.hasanalinorouzi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا