امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

مطالبات مردمی ازشورای دوره پنجم شهر اقبالیه

بسمه تعالی

یک سال از شروع بکار پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اقبالیه می گذرد

البته ازتلاش،کارها واقدامات خوبی که درطی این یک سال توسط اعضای محترم شورای اسلامی دوره پنجم ، شهردارمحترم وکارکنان خدوم شهرداری ،سازمانها وواحدهای وابسته به شهرداری صورت گرفته نبایدچشم پوشی کردوجای تقدیروتشکردارد هرچندکم وبیش اینگونه اخبارواطلاعات ازطریق جراید، سایت ها وبلاگها و کانال های مربوط به شورا وشهرداری ویامتعلق به وابستگان جناحی وگروهی وقومی و.اطلاع رسانی می گردد.

علی ایحال مروری می کنیم به نکاتی از گفته ها وصحبت های برخی اعضای محترم در ابتدای انتخابات و بدو شروع بکاردوره پنجم

 

1 – ماخادم مردم هستیم (درهمه اخبار واطلاع رسانی ها، اکنون هم احتمالا این جمله رابکارمی برند)

2 – شهردار سابق(پیری) انظباط مالی نداشته

3 – شهردار وابستگی شدید به برخی ازاعضای شورای دوره چهارم دارد.

4 – انتخاب پیمانکاران ازروی اصول وروال قانونی نبوده

5 – بدهی شهرداری بالا بوده واطلاعات کاملی ارائه نگردیده است

6 – و……

این قبیل حوچی گری ها وجوسازی ها ازطریق فضاهای مجازی همسو با خودشان وحتی ازتریبون نمازجمعه (البته بدون رعایت شئونات اخلاقی، مدیریتی واجتماعی) مطرح شد که می توان علل و دلایل این جوسازی ها را موارد زیر مطرح کرد

1 – مایل نبودن به انتخاب وابقای شهردار سابق (مهندس پیری )بعنوان شهردارجدید

2 – زیرسوال بردن وتحت شعاع قراردادن فعالیت ها وکارکرد های خوب ومثبت دوره چهارم وشهرداری این دوره که البته این موضوع برای هیچکس پوشیده نبوده ونیست .

3 –سرپوش گذاشتن به سبقه خودونحوه ورود،تبلیغات وانتخاب برخی ازاعضای این دوره که مثال زدنی است.

4 – و…..

واما پس ازگذشت یکسال ازفعالیت این دوره که اتفاقا مدت کمی هم نیست وقابل ذکر ومقایسه نیز می باشد به برخی اتفاقات وعملکرد این دوره بطور خلاصه اشاره می کنیم.

1 – فراموش کردن عهد ومیثاق وقسمی که خورده بودنددرنحوه عملکرد ، فعالیت ها ووظایف شورایی خود

2 – بدعهدی، بد اخلاقی وپای بند نبودن به وفای به عهد درانتخاب وابقاء شهردار بابت قول وقسمی که نزد برخی ازمسئولین وشهروندان خورده بودند.

3 – دراختیارگرفتن یک دستگاه خودروی شهرداری واستفاده های شخصی ، خانوادگی درمسافرت ها و… درطول این یکسال با هزینه شورا وشهرداری.

4 – بکارگیری برخی ازاقوام وآشنایان درشهرداری وواحدهای وابسته واحتمالا برخی دیگر ازطریق پیمانکاران خدمات شهری وفضای سبز و…..

5 – افزایش رانت وفساد اداری درانتخاب پیمانکاران ، خریدها ، واگذاری ها ، توافقات و…..

6 – تغییرات بی رویه وبی برنامه وسیاسی کاری درمجموعه شهرداری وکنارگذاشتن نیروهای ارزشی وانقلابی.

7 – مسافرت های داخل کشور وخارج کشور با هزینه های هنگفت که ازبودجه شهر و مردم محروم ومستضعف که درفشار اقتصادی رنج می برند.

8– ورود اعضا به معاملات ، معادلات وزد وبندهای اقتصادی ، سیاسی واجتماعی شهر ومنطقه

9 – بازکردن پای جریان زور وتزویر وقدرت به شهر ولایت مدار وانقلابی که درطول سالهای پس ازانقلاب بی سابقه بوده است .

10 –برگزاری کنسرت ،مراسم وجشن های آنچنانی با هزینه های هنگفت درشهر بویژه درجوار اجساد مطهر شهدای گمنام درحالی که برای اقدامات وکارهای اصولی وانقلابی وارزشی وامنیتی بودجه ای تعلق نمی گیرد.

11 – حق الجلسه(حقوق) خود رانسبت به دوره قبل تقریبا 2 برابر کردند.

12 – و…..

وکسانی که درمعرفی وانتخاب شوراها نقش داشتند ورای دادند باید هم خودرامواخذه کنند هم ازکاندیدای برنده خود سوال ومطالبه کنند وعملکرد آنها را بررسی کرده وتذکرلازم رابدهند .

.مردم شریف وشهروندان عزیز هم که صاحب این شهر ونظام وانقلاب هستند باید درصحنه باشند ومطالبه عمومی راه بیاندازند وازمسئولین ومنتخبین خود بخواهند که درجهت رشد وتوسعه شهرمان گام بردارند به شعارها ومسئولیت خود واقف باشند وبه آنها عمل نمایند و دست ازسیاسی کاری ها وزد وبندهای سیاسی بردارند و از ورود به معاملات ومعادلات اقتصادی و… دوری کنند.

ودرپایان یک سوال ساده : آیا درطی یکسال گذشته درشهر اقبالیه تغییر قابل محسوسی درجهت رشد و توسعه شهر اتقاق افتاده؟؟؟

” ازدست نوشته های حسنعلی نوروزی دوم شهریورماه یکهزارسیصدو نودوهفت ”

www.hasanalinorouzi.ir

noroozi.qaz@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا