امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

ملاکهاومعیارهای انتخاب اصلح ازدیدگاه امامین انقلاب

بسمه تعالی

ملاکهاومعیارهای انتخاب اصلح ازدیدگاه امامین انقلاب  در 14 واژه در3 گروه با مخفف”معتمد-شجاع-متقی”عبارتنداز:

الف ) معتمد :

۱.م: مومن به اسلام،انقلاب،ولایت و مردم.
۲. ع: عالم بلکه عالمترین.
۳. ت: توانمند در مدیریت
۴. م: مردمی بودن.
۵. د: دلسوز،باوجدان کاری

ب ) شجاع :

۶. ش: شجاع بودن درقبال دشمنان.
۷. ج: جوانگرایی.
۸. ا:  انقلابی بودن.
۹. ع: عدالت محوروعادل بودن.

ج ) متقی :

۱۰. م: منافع عمومی نگر.
۱۱. ت: تجملاتی نبودن،ساده زیستی.
۱۲.ت:  تقوای دینی،سیاسی داشتن
‏۱۳. ق: قانونگراومتشرع بودن.
۱۴. ی: یاوری محرومان ومستضفین

آدرس آیات متناسب با ملاکهای۱۴گانه انتخاب اصلح:

۱.مومن:   ۷۴ ،انفال.
۲.عالم:   ۱۱، مجادله و۹۰ ، زمر.
۳.توانمندی درمدیریت:    ۵۸ ، نساء و ۳۹ نجم.
۴.مردمی:   ۳۷،اسراءو۱تا۵ ،عبس.
۵.دلسوزی:    ۲۹ ، فتح و۱۴۶ ، آل عمران.
۶.شجاعت:   ۱۲ ، ابراهیم. ۱۰۵ ، شعرا.
۷. جوانگرا:   ۷۸ ، هود و ۱۹۵ ، آل عمران و ۱۷ ، لقمان و۱۲۵، بقره.
۸. انقلابی:   ۴۶  ، سباءو۱۱ ، رعد.
۹. عدالت:    ۸،مایده و ۱۵ ، حدید.
۱۰. مستقل و منافع عمومی نگر:    ۱۷و۱۸ زمر و۱۵۹ ، آل عمران و۱۴۱ ، نساء.
۱۱. تجملاتی نبودن:   ۲۰ ، فجرو۱۵۲ آل عمران.
۱۲. تقوی:       ۶ ، تحریم و۲۶ ، اعراف.
۱۳. قانون مداری:     ۲ ، مطففین و ۸، مایده.۱۴. یاورمحرومان:۱۹،ذاریات و ۸، انسان و۷۵ ، نساءو ۲۹، فتح و۳، ماعون.

‏مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای ازاین 14  ملاکهای اصلح  7 مورد را تاکید و تصریح نمودند:

1 – مومن بودن
 2 – توانمندی مدیریتی باتوجه به داشته های داخلی

3 – مردمی

4 – دلسوزی و امیدواری
5 – عدالت محوری
6 – ضدفسادبودن
7 – جوانگرایی.

حسنعلی نوروزی  19 فروردین 1400

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا