امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

نهم اردیبهشت روز شوراها ( مشارکت شهروندان)

بسمه تعالی

مشارکت شهروندان درمدیریت شهری

9 اردیبهشت روزملی شوراهای اسلامی شهروروستا است به همین مناسبت ضمن تبریک این روز به اعضای محترم شورای اسلامی شهرمان وهمچنین شهروندان عزیز وگرامی شهر اقبالیه مطالبی درخصوص شورا و مشارکت مردم درمدیریت شهری عنوان می دارم .

شهر یک مجموعه است، مجموعه ای که عناصر و عوامل متعددی را در خود جای داده است.

شهروندان ساکن شهر از مديريت شهري و شهردارفقط رسيدگي به وضعيت عمراني، کالبدي و اقتصادي و خدماتي شهر را انتظار ندارند، بلکه فراهم کردن زمينه حمايت اجتماعي، روابط شهروندي، ساماندهي امور اجتماعي و فرهنگي، فراهم کردن امنيت اجتماعي و رواني و نظاير اين ها را مي طلبند.

بدون شک ایفای نقش شهروندان از طریق اظهارنظر، ارائه پیشنهاد، تصمیم گیری و قبول مسئولیت در زمینه های کاری مربوطه نیازمند شرایط خاصی است که مهم ترین آنها آمادگی شهروندان وپذیرفتن مدیریت شهری برای اینکار می باشد..

لزوم تقویت شاخص های مشارکت شهروندی در جهت دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند بسترسازی زمینه حضور مردم در عرصه عمومی است. ازآنجائی که شهر به عنوان یک سیستم درنظر گرفته می شود و مشارکت مردمی هم به عنوان جزئی ازسیستم و یکی از عوامل تأثیرگذار در سیستم می باشد،

رفاه هر جامعه در گرو ایجاد اطمینان از این نکته است که همه اعضای آن احساس کند که در آن سهمی دارند و در واقع از جریان عادی جامعه کنار گذاشته نشده اند.

 

فراخواندن مردم به مشارکت در امور شهر و محله سکونتشان، از جمله تئوریهای مدیریت مشارکتی است. در حقیقت، مشارکت مردم در شهرسازی، پایه های مشروعیت شهرسازی را قوام بیشتری می بخشد. انسان محور اصلی توسعه است. در واقع مشارکت اجتماعی و زندگی جمعی انسان با اصل مشارکت نظام ، نهفته است.

راهکارهای مناسب برای تحقق این امر در راستای مدیریت شهری. میزان اتفاق نظر افراد در ایجاد هویت بخشی، حفظ زیبا سازی و آثار قدیمی شهر ومحله و تأثیر در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتباط متقابل بین مدیریت شهری و ساکنین شهر و همچنین تمایل ساکنین در عضویت در کارگروههاست که باید مشخص شود.

 نتایج حاصل از مشارکت :

مشارکت دادن مردم در امور دارای نتایج زیر خواهد بود:

1- بهره وری در کار افزایش می یابد. 2- میان مردم یگانگی به وجود می آید. 3- سرخوردگی از کار و افسردگی کاهش می یابد. 4- دگرگونی امکان پذیر می شود. 5- ایستادگی و مقاومت در مقابل تغییرها کاهش می یابد.6- مردم سالاری جای خودکامگی را می گیرد و انسان ها در تعیین سرنوشت خود سهیم می شوند. 7- انسان ها توان و نیروی بیشتری می یابند. 8- فرهنگ سکوت درهم می شکند. 9. توسعه پایدار و همه جانبه تحقق می یابد. 10- استعدادها شکوفا می شود.

ایجاد مدل و الگوی مناسب مشارکتی و مشارکت دادن شهروندان از طریق تشکل های مردمی منسجم در بهبود جریان مدیریت شهری تأثیرگذار است. به نظر می رسد شورای اسلامی شهر و شهرداری می تواند با تشکیل گروه ها و انجمن های تخصصی و مشارکت داوطلبانه کارشناسان و متخصصان، موجبات ارتقاء مدیریت شهری را فراهم کند. وبا جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی وبه دور از هرگونه خودکامکی و خود رأیی شهروندان برای رسیدن به هدف های مشترک گروه، با هم همکاری می کنند.

عامل بسیاری از بی اعتمادی ها نتیجه ناآگاهی و عدم اطلاع رسانی به موقع است. چنانچه مجموعه مدیریت شهری، اطلاع رسانی به موقع نداشته باشند و روند اجرای امور را از شهروندان پنهان کنند، حاصل کار بدبینی و بی اعتمادی و عدم مشارکت پذیری شهروندان در امور شهرداری و به طبع آن ناکارآمدی توسعه مدیریت شهری می باشد.

عملکرد شورای اسلامی شهراقبالیه در بهره گیری از توانمندی های شهروندان جهت افزایش مشارکت عمومی برای توسعه مدیریت شهری تأثیرگذار نبوده است. شورای اسلامی همکاری و تعامل خود را با مدیریت شهری این شهر بیش از پیش ارتقاء دهد تا ضمن جلب اعتماد شهروندان در مجموعه شهر، بتواند نسبت به اتخاذ تصمیم و انجام سیاست گذاری های مشارکت پذیر با شهرداری اقدام نماید.

استفاده از نظرات شهروندان و مشارکت آنها در امور شهرداری در توسعه مدیریت شهری مؤثر است. این افراد هستند که به عنوان سرمایه های انسانی، محور اصلی توسعه را تشکیل داده و موجبات رشد و توسعه پایدار جوامع را فراهم ساخته اند. استفاده کردن از نظر شهروندان باعث استفاده از افکار نو ، ابتکاری وایده جدید خواهد شد که می تواند در حل بسیاری از مشکلات مدیریت شهر و توسعه بخشی به این امر، یاری گر مدیریت شهری شود.

حسنعلی نوروزی  www.hasanalinorouzi.ir   noroozi.qaz@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا