امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

وادادگی و درماندگی ، تصمیم گیری ومدیریت کیلویی چند

بسمه تعالی

 

وادادگی و درماندگی ، تصمیم گیری ومدیریت کیلویی چند

به بهانه انتخابات پی درپی ومکرر شهردار توسط شورای شهر اقبالیه

 

بعدارانتخابات 29 اردیبهشت ماه سال 96 وانتخاب شوراهای دوره پنجم درشهر اقبالیه حرف وحدیث ها ونقل وقول های فراوانی درخصوص اعضای این دوره وهمچنین فعل وانفعالات شهرداری ومدیریت شهری به گوش می رسید وتوسط مردم زمزمه می شد.

ازنظرعموم مردم ونخبگان جامعه اعضای این دوره ازشوراها از لحاظ سنی،سوابق مدیریتی،تخصص در درجه پایینی قراردارند واحتمال اینکه نتواننداین شهررابه نحواحسن اداره کنند بسیاراست. ودرمقایسه با اعضای دوره قبلی سادگی، ناپختگی وعدم آشنایی کافی با اصول وفنون مدیریت شهری مشهود است . علی ایحال به فرموده حضرت امام خمینی (ره) میزان رای ملت است وبا انتخاب مردم این عزیزان بعنوان اعضای شورای اسلامی دوره پنجم شهر اقبالیه انتخاب ومعرفی شده اند وبرهمه ماست تا آنجا که توان داریم برحمایت وکمک به آنها دررشد وتوسعه شهرمان نقش داشته باشیم که شهر مال همه ماست .

انتخاب شهردارکه حق قانونی ویکی ازوظایف اصلی شوراهاست که نحوه وچگونگی ونوع افرادی که انتخاب می شوند مهم است

 

اینکه درابتدای کار دوماه با آقای مهندس پیری قول ووعده بدهیم وبرهمگان اینطوروانمود کنیم که درتلاش هستیم که ایشان راحفظ وابقاکنیم نظر به اینکه آقای مهندس پیری ازشهرهای تاکستان ، آبیک وبوئین هرا پیشنهاد داشتند اما بخاطر قولی که داده شده بود به درخواست آنها جواب منفی دادند واظهارمی کردند که اقبالیه برای من درالویت اول است ومهم .

هر چند درحال حاضرمهندس پیری بعنوان شهردار تاکستان مشغول ارائه خدمت جهادی به مردم آن دیار هستند که باید اذعان داشت مهندس پیری درابتدای راه هستند وجای رشد وشکوفایی وپیشرفت در کارها ومسئولیت ها بسیاردارند وما هم امیدوار به این موضوع هستیم وپیگیر .

اما به یک باره درشب آخر نقشه رو می شود وجناح زور وتزویر وقدرت خود را براعضای ناپخته وساده لوح غالب می کند و شخص دیگری به این شهر وشورا ومردم تحمیل و دیکته می شود .که باز وظیفه حمایت وکمک را درخودمان احساس می کنیم وبه رشد وتوسعه شهرمان اهمیت می دهیم . برماست که برماست .

درمیانه راه شهردار و اعضای شورا به مشکل خورده وپای همه به مراجع قضایی و بازرسی بازمی شود ودرشرف عزل وانحلال تا اینکه رسیدیم به نزدیک انتخابات یازدهین دوره مجلس شورای اسلامی این 7 نفر شورا به هر دفتری سرمی زدند وبا هرمقام مرتبط وغیرمرتبطی باواسطه وبی واسطه ارتباط برقرار می کردند وقول همه گونه همکاری ومساعدت درازای حل مشکل عزل وانحلال می دادند ازجریان زر و زور وقدرت وتزویر گرفته تا مسئولین استانی وشهرستانی وطی این مدت چندین شهردار انتخاب ومصوبه کردند ولی خودشان نگذاشتند به سرانجام برسد چون جلساتی که می گذاشتند ووعده و وعیدهایی که می گرفتند و می دادند سست ، لرزان وآشفته بودند یک روز با جریان زر وتزویر می نشستند وآقای – ر را انتخاب می کردند . یک روز با جریان زور وقدرت می نشستند آقای – ا راانتخاب می کردند ویک روز با مسئولین جلسه می گذاشتند آقای – گ را انتخاب می کردند و روزی رسید که انتخابات تمام شدو وضعیت روشن شد متوسل شدند به جریان پیروز انتخابات وبا دروغ وگزارش های غلط طوری وانمود کردند که انگاری اینها این جریان را پیروز کردند برای اینکه بتوانند از نفوذ اینها درموضوع عزل وانحلال استفاده وبهره ببرند والبته بافشار افکارعمومی ورسانه ها آقای – ف را انتخاب کردند وبازبا فشار افکارعمومی ورسانه ها جریان مخالف صورتجلسه را امضا کردند و این درحالی بود که بلافاصله خودشان زودتر از صورتجلسه در پی عدم تصویب این صورت جلسه شتافتند .

تااینکه خبر آمد که با کمک وسفارش یکی ازجریانات خاموش شده اخیر وابسته به زرو تزویر حکم مربوط به انحلال شورای شهر اقبالیه ازتهران برگشته وروی میز استاندار است . بلافاصله به ایشان پیغام داده می شود وبا واسطه ای جلسه گذاشته می شود واینکه ما حلقه به گوشیم وهرچه مسئولین دولتی بفرمایند ما همانیم لذا پیشنها شهردارشدن آقای – نا می شود واین 7 عدد شورا هم سراسیمه جلسه ای را هماهنگ می کنند ودریک روز تعطیل وبا 7 رای مثبت آقای- نا را بعنوان شهردارانتخاب وصبح اول وقت فردا به استانداری وفرمانداری می رسانند .

یعنی همان روزی که درسالن جلسات شورا ( شنبه 10 خرداد ساعت 14) همه به به وچه چه می گفتند وازاین واون تمجید می کردند وفریاد دادخواهی سرداده بودند همش دروغی بزرگ وشاخداربوده وکلاهی برسراین مردم مومن و مظلوم وباصفای اقبالیه . حال که موضوع لورفته می گویند صورتجلسه صوری بوده اگر اینطورکه می گویید باشد وای برحال ما شهروندان که مدیران ومسئولان بی تدبیر وبی کفایتی داریم که با وزش هربادی به همان سمت متمایل می شوند واگر راست باشد ودرست که این همان واقعیت است بدا به حال اعضای شورا که نه مسئولیت سرشان می شود نه مدیریت ونه انسانیت ومردانگی .

من هرچه فکر می کنم یک علت اصلی برای این کار به ذهنم می رسد :

اینکه چون کارا نیستند ، برنامه ندارند وتوانایی مدیریت شهر راندارند می خواهند مطالبه مردم را درحد پایینی نگهدارند و هرکسی که به اینها رسید خواهش بکنه که حداقل شهردار انتخاب کنید .چون اگر شهردار باشد واختلاف نداشته باشند قطعا مردم مطالبات دیگر ومهمتری خواهند داشت . یعنی همان راه وروش دولت بی اعتدال ونا امیدی حسن روحانی

برای نصیحت عرض می کنم ماازجلسات غیرمرتبط وغیر مسئول ودرمکانهای خاص خاطرات خوبی نداریم وکم نداشتیم ازاینگونه جلسات که حاضرین آن، مکان آن و نتیجه آن چه شده است بماند که نتیجه انتخابات سال 96 هم بازخورد همان جلسات بود وقطعا و یقینا درانتخابات سال1400 هم نتیجه اینگونه جلسات فعلی مشخص خواهد شد وخودش را بروز خواهد داد

 

ازیاداشت های حسنعلی نوروزی     روز دوشنبه 12 خرداد سال 1399

www.hasanalinorouzi.ir                 noroozi.qaz@gmail.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا