امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

چرا درانتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا به لیست وجریانی رای بدهیم

بسمه تعالی

چرا درانتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا به لیست وجریانی رای بدهیم ؟

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا روز جمعه 28 خرداد سال جاری برگزارمی گردد

برای انتخابات شورای اسلامی شهرهاوروستاها افرادزیادی داوطلب شده اند و ادعای ساختن شهریاروستاخودرا دارند واینکه می توانند اوضاع راازاینگونه که هست بهترکرده وباپیگیری ودوندگی وجذب مشارکت های مالی و مشورتی بتوانندازمشکلات عدیده شهرهاوروستاهای خودکاسته ومرهمی برزخم های مردم وشهروندان خود باشند

اما آیا این امرفقط باشعار ورای دادن وصرفا تشکیل شورا حل می شود که اگر اینگونه بود دراین 5 دوره باید همه مشکلات ونارسایی های شهرها وروستاها حل می شد پس مشکل وچاره کارکجاست ؟

برای اینکه بتوانیم مشکلات را کم کنیم وشهرراآبادکنیم باید شهرراتوسعه بدهیم یاهمان به مرحله پیشرفت برسانیم تا هم مردم ازاین پیشرفت وآبادانی منتفع شوند وهم شهر براساس اصول ، قواعد ، برنامه ها واهداف ازپیش تعیین شده پیش برود

توسعه وپیشرفت هرشهری به عوامل مختلفی بستگی داردکه دراینجا به چند نمونه آن اشاره می کنم

1 – داشتن برنامه وهدف

2 – وجود اعضای شورای اسلامی متعهد ، متخصص ، دلسوز وپیگیر

3 – انتخاب شهردار متخصص، کارشناس وبا سابقه خوب

4 – درآمدومنابع مالی

1 – داشتن برنامه وهدف :

برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری یکی از جدیدترین شیوه ها برای بهبود مدیریت شهری، استفاده از رویکرد راهبردی (استراتژیک) در برنامه های توسعه شهری است. برنامه ریزی راهبردی شهر، چارچوبی مفهومی از رویکرد راهبردی در حوزه برنامه ریزی توسعه شهری است ، تا بتواند بر پایه اصول علمی برنامه ریزی، هدایت و کنترل شهر را بر عهده داشته باشد.

در این رویکرد هدایت تغییرات، تدوین برنامه ها و طرح های محدود برای آنها در طول زمان و منطبق با سیاست گذاری های انجام شده صورت می پذیرد.

تحولات سالیان اخیر در نگرش عمومی به شهرداری ها و وظایف آن در جامعه، موجب ایجاد چشم اندازی متفاوت نسبت به نقش و جایگاه شهرداری در روند تحولات شهری شده است. بنابراین پاسخگویی مناسب شهرداری ها در قبال این انتظارات به وجود آمده نیازمند تدوین برنامه ای مناسب و کارآمد بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل وضعیت درونی و بیرونی شهر وجامعه می باشد.

2 وجود اعضای شورای اسلامی متعهد ، متخصص ، دلسوز وپیگیر

اگر اعضای شورای اسلامی شهر متخصص باشند یا به افراد متخصص اعتماد داشته باشند ویا ازتخصص کارشناسان استفاده نمایند می توانند دربرنامه ریزی شهری وهمچنین انتخاب شهردار وهم تامین منابع درآمدی وبودجه لازم برای یک شهر موفق عمل کنند .واینکه شورا یک جمع است وتصمیمات آن جمعی است نه فردی لذاشورایی موفق خواهد بود که همفکر وهمگروه وازخردجمعی بهره ببرد

3 انتخاب شهردار متخصص ، باسابقه و با شرایط احرازلازم :

برای انتخاب شهردارخوب ومتخصص عوامل وویژگی هایی باید تعریف کرد ازجمله : داشتن تحصیلات مرتبط ( عمران ، معماری ، شهرسازی ، مدیریت شهری ، و…) در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر ، ارائه برنامه برای دوره خدمت خود درشهرداری ، مورد قبول حداکثر یا همه اعضای شورا بودن ، همراه وهمیار بودن با شورای اسلامی ودیگر مسئولین شهری واستانی ، پاسخگو بودن درقبال مسئولیت وعملکرد خود ، مردمی بودن ، ارزشی بودن ، توانایی داشتن ، حسن شهرت ، آشنایی به مسائل مربوط به شهرداری وقوانین ومقررات مربوطه، سابقه مدیریتی موفق وموردتایید داشتن،

اگر شورای خوبی داشته باشیم ومصوبات خوبی هم درصحن شورا داشته باشند ولی شهردارخوبی نداشته باشیم قطعا این مصوبات برزمین مانده واجرایی نخواهد شد وبلعکس اگر شهردارخوبی داشته باشیم ولی شورا دربرنامه ها وتصویب لوایح ارسالی توسط شهرداری خوب عمل نکند باز عملکرد مثبت وخوبی نخواهیم داشت لذا بایستی هم شورا وهم شهردار باهم درتعامل و همفکرباشند ومکمل همدیگر نه درمقابل ودرتقابل یکدیگر.

اگرشورا را پارلمان محلی بنامیم قوانین راتصویب کرده ودولت یا رئیس جمهورکه شهردار باشد باید اجراکند

واگر یک موسسه یاشخصیت حقوقی بدانیم هیئت مدیره است که مدیرعامل که همان شهردار باشد مجری مصوبات وبرنامه های آن است .

4 داشتن منابع مالی کافی :

اگرشورای خوبی داشته باشیم وشهردار هم خوب باشد ولی منابع مالی کافی نداشته باشیم باز درعملکردهایمان دچارنقص ومشکل خواهیم شد باید منابع درآمدی شناسایی کنیم ودرراستای جذب وبکارگیری آنها کوشش نماییم وامروزه منابع درآمدی پایدار ازراهکارها وتوجهات ویژه مدیریت شهری بشمارمی رود

نتیجه وراهکار:

برای انتخاب اعضای شورای اسلامی ، معتمد، متخصص ویک دست، همچنین انتخاب شهردار متخصص وخوب ودارای برنامه های مدون وقابل اجرا وازطرفی برای اینکه این خصوصیات ، معیارها وعملکردها مورد ارزیابی وکارشناسی قرارگرفته وبه آنها نمره وامتیاز داده وبه اطلاع نخبگان وعموم مردم برسد وهم اینکه مردم بتوانند مطالبات خودرا پیگیری نمایند وجود تشکیلات وساختارهای رسمی ، معتمد ،کارشناس وبی طرف که برخواسته ازخود مردم باشد می تواند راهگشا باشد .

درحال حاضر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که برزگترین وگسترده ترین شبکه سیاسی واجتماعی درکشور محسوب می شود درسطح استان قزوین همگام باسایر استانهای کشور روسا ، دبیران واعضای آن مخلصانه وبی طرفانه و با رعایت انصاف وعدالت برای انتخاب وگزینش لیست نهایی کاندیداهای شهرها شبانه روزی تلاش می کنند واین جریان انقلابی ومردمی می تواند کمک حال مردم باشد وبا روش های علمی ، تخصصی ، با مراجعه به نظرسنجی ورای خود مردم درجهت شناسایی ، معرفی وانتخاب کاندیداهای اصلح ، متعهد ، متخصص وکارآمد نقش آفرینی کرده ولیست موردحمایت خود که متشکل ازیک تیم واحد ومعتقد به کارگروهی باشد را به مردم معرفی نماید

وانشاالله درروز رای گیری بدورازهرگونه تعصب قومی ،قبیله ای ، فامیلی وغیره وبدورازهرگونه وابستگی به جریان های زر وزور وقدرت وافراد معلوم والحال که هدفی جز رسیدن به امیال واهداف شخصی ندارند وبی توجهی به ریخت وپاش های آنچنانی کاندیداها مخصوصا درایام تبلیغات به افرادی که توسط نمایندگان اکثریت مردم باجریان زوال نیروهای انقلابی انتخاب ومعرفی شده اند رای بدهیم تا شاهد پیشرفت وآبادانی درشهرها وروستاهای خود ضمن صیانت ازنظام مقدس جمهوری اسلامی وپیاده کردن منویات مقام معظم رهبری دراداره امور شهرها وروستاها شاهد برقراری رفاه ،آسایش و زندگی ایمن برای مردمان وشهروندان عزیزباشیم .

ازیادداشت های حسنعلی نوروزی   22/01/1400

آدرس سایت       www.hasanalinorouzi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا