امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری 11

بسمه تعالی

نقشه راه صیانت از عزت و منافع ملی

لزوم مقابله با توطئه قدرت هاي بزرگ در جهت استحاله فرهنگي

ما آن صدمه اي كه از قدرت هاي بزرگ خورديم ، بايد بگوييم كه بالاترين صدمه ، صدمه شخصيت بوده . آنها كوشش كردند كه شخصيت ما را از ما بگيرند و به جاي شخصیت ایرانی واسلامی ،یک شخصيت وابسته اروپايي شرقي و غربي به جايش بگذا رند . يعني تربيت فاسدي كه در رژيم سابق بود و به تدريج داشت قوت مي گرفت .اين بود كه از همان كودكستان شروع كنندبه اين برنامه كه اطفال ما را از همان جا زمينه تبدليشان را به يك موجود وابسته فراهم كنند تا برود به مرتبه بالا مثل دبيرستان بعد هم بالاتر از او . ” امام خمینی (ره)”

مقدمه:

رهبر معظم انقلاب اسامی، حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(، در نامه ای به رئیس جمهور،اجرای برجام را مشروط و منوط به 28 بند کردند که شامل بندهای ۱۰ گانه ی مربوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بندهای ۹گانه ی مصوبه مجلس شورای اسلامی و سرانجام بندهای 9گانه ی در ابلاغ معظم له به رئیس جمهور است. نامه ی مهم رهبر انقلاب در خصوص اجرای برجام حامل پیام های راهبردی و حاوی نکات اساسی است که باید با اهتمام بسیار تبیین و مطالبه گری شود.

 

واقعیت آن است که روندي كه به تنظيم و نهايي شدن سند برجام انجاميد را بايد در چارچوب تاكتيك نرمش قهرمانانه تحليل كرد. اتخاذ اين تاكتيك نه براي ملاحظه قدرت خارجي، بلكه به جهت كسب يك تجربه تاريخي براي ملت ايران بوده است. ازاین رو مي توان گفت نقش و جايگاه تربیتی و هدایت کننده پذیرش برجام به مراتب بيشتر از جايگاه سياسي- حقوقی است. طبعاً وظيفه مسئولان اجرايي ذي ربط آن است كه به تكاليف خود عمل كنند، اما فارغ از اين امر، نتيجه عمل و تلاش مسئولان در جهت پيشبرد اين ملاحظات، خود بخشي از اين فرآيند كسب تجربه است.

نامه معظم له به رئیس جمهور را همچنین می توان نقشه راهی برای صیانت از منافع ملی، مصالح عالیه کشور و عزت ملی دانست.

ايشان كه در گذشته در قالب سخنراني ها و اعلام مواضع، ضمن ترسيم خطوط قرمز و اشاره به دستاوردهاي مذاكرات برتنگناهاي تيم مذاكره كننده، تأكید كرده بودند در این نامه توجه عناصرمؤثر در ميدان را به تلاش براي مديريت پيامدهاي برجام معطوف كرده و مي فرمايند، محصول مذاكرات كه در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف هاي ساختاري و موارد متعددي است كه در صورت فقدان مراقبت دقيق و لحظه به لحظه مي تواند به خسارت هاي بزرگي براي حال و آينده كشور منتهي شود.

خسارت هاي مورد تأ يكد مقام معظم رهبري را بايد از دو منظر موردتوجه قرار داد، بخشي ازآن معطوف به پيشينه و كارنامه تقابل امریكا با نظام اسلامي است كه امریكا را به عنوان یک طرف مذاكره غیرقابل اعتماد مي نماياند و ديگري به ماهيت و ساخت نظام جمهوري اسامي برمی گرددكه براي آمریکایی ها غیرقابل پذیرش است و طي بيش از سه دهه عمر پس از انقلاب عامل اصلي كارشكني هاي امریکا عليه ايران اسلامي بوده است كه البته اين عوامل كه مؤلفه هاي اصلي اقتدارو عزت ايران اسلامي هستند، كماكان زنده و پويا هستند و بنابراين تقابل امریكا همچنان ادامه خواهد داشت.

مقام معظم رهبري در اين نامه به شش عامل از عوامل تداوم كینه ورزي امریكا عليه نظام اسلامي اشاره دارند:

1 – ماهيت و هويت جمهوري اسامي ايران كه برخاسته از انقلاب اسلامی است.

2 – ايستادگي در مواضع بر حق اسلامي در مخالفت با نظام سلطه و استكبار.

3 – ايستادگي در برابر زياده طلبي و دست اندازي به ملت هاي ضعيف.

4 – افشاي حمايت امریكا از دیكتاتوري هاي قرون وسطایی و سركوب ملت هاي مستقل.

5 – دفاع بي وقفه از ملت فلسطين و گروه هاي مقاومت ميهني.

6 –  فرياد منطقي و دنياپسند بر سر رژيم صهيونيستي.

نكته مهمي كه مقام معظم رهبري بر آن تأكید دارند اين است كه اين دشمني عليه نظام اسلامي تا هنگامی که جمهوري اسلامي با قدرت دروني و پايدار خود آن ها را مأيوس نكرده است ادامه خواهدداشت و نكته مهم تر اينكه برخي اجزاي برجام اين فرصت را براي آمریکایی ها ايجاد ميكند تا ازاين طريق بتوانند ناكامي هاي گذشته در براندازي و تغير نظام اسلامي را از اين مسير دنبال كنند.

رهاوردهای نقشه راه ابلاغی:

فرمان رهبر معظم انقلاب اسامی مجموعه ضوابط استراتژیکی را معین می کند که می تواند باکفایت و موفقیت برجام را از پازل امریکا خارج کرده و به بخشی از برنامه راهبردی-مقاومتی ایران اسلامی بدل کند. این همان مأموریتی است که مجلس موظف به انجام آن بود ولی به دلایلی که دیگرضرورتی به بحث درباره آن نیست، نتوانست آن را محقق کند. پیش از مجلس، دولت هم وظیفه داشت تفسیری قدرتمند از متن توافق ارائه کند که آن هم به دلیل دل بستگی فراوان برخی دوستان به متن توافق و تلاش برای توجیه همه بخش های آن به هر قیمت، میسر نشد. اکنون جمهوری اسامی ایران یک سلسله شروط روشن و یک تفسیر قدرتمند از متن برجام در دست دارد که اولاً اجرای موفق برجام و عمل طرف مقابل به تعهداتش را تضمین می کند، ثانیاً حین اجرا، مجاری نفوذ تعبیه شده در برجام را مسدود می سازد و ثالثاً تبعات نقض برجام از سوی هر یک از طرف های مقابل را شفاف می کند. بدون این فرمان تاریخی، اجرای برجام می توانست خسارت های متعددی رابه کشور وارد کند بی آنکه کشور از تنها موهبت ادعایی آن یعنی کاهش واقعی تحریم ها بهره مندشده باشد. بنابراین، مشروط سازی حقیقی توافق هسته ای، که استراتژی نظام جمهوری اسلامی حین اجراست، اکنون به طور کامل رخ داده و ایران می تواند مطمئن باشد با این شروط، امریکا قادرنخواهد بود برجام را بدل به زیرساخت انقلاب زدایی از ایران کند.

تدابيرنه گانه رهبر معظم انقلاب در بخش پاياني اين نامه اگرچه با هدف استيفاي حقوق مردم ورفع ظلم تحريم بر روند اجراي برجام اشاره دارد، اما تأكید اصلي ايشان بر ظرفيت سازي براي ايجاد هماوردي در مواجهه با فشارها و تهديدات است كه تا در عين حال جزئيات برجام، در سطح كلان اقتدار و توان ايران را بر دشمن تحميل كند تا آن ها به هر بهانه اي از ضرورت تغيير در ايران سخن نگويند و توان خود را براي تحريك و تقويت سرپل هاي داخلي تجهيز نكنند.

هرچند تبیین و فهم همه دستاوردهای این نقشه راه مجال زیادی را می طلبد، اما در این گزارش کوشیده شده است تا در بضاعت موجود به تبیین برخی رهاوردهای این نامه و نیز مسئولیت ورسالت جبهه مؤمن انقلاب اسلامی در برابر این نامه پرداخته شود.

رهاورد نخست برطرف سازی و پوشش خلأهای باقی مانده در برجام :

این نامه به برخی ابهامات و خلأهای موجود در برجام اشاره دارند که از یک سو به زیان منافع ملی و مصالح عالیه ی نظام بوده و از سوی دیگر علیرغم اقدامات شورای امنیت ملی و نمایندگان مجلس همچنان در برجام باقی مانده بوده است:

1 – وجود ابهام در چگونگی لغو تحریم ها و عدم اخذ تضمین کتبی از طرف های آمریکایی واروپایی

2 – عدم وجود اقدام مناسب و متقابل برای مقابله و ممانعت از افزوده شدن تحریم

3 – عدم تضمین کافی برای نوسازی اراک با حفظ هویت آب سنگین

4 – عدم تضمین مناسب و مطمئن در موضوع معامله ی اورانیوم با دولت های خارجی

5 – عدم تعیین تکلیف در چگونگی ابهام زدایی از سند برجام

6 – فقدان سازوکار هوشمند و قوی برای رصد و پیشرفت کار و ممانعت از نقض عهد، تخلفات و فریب کاری طرف های مقابل

7 – نامشخص بودن اجرای تحقیق و توسعه در دوره ی 8 سال و 15 سال در موضوع غنی سازی و رسیدن به 190 هزار سو

بنابراین ابلاغ رهبر انقلاب ناظر بر پوشش خلأهای باقی مانده در متن برجام برای حفظ منافع ملی و رعایت مصالح عالی نظام است.يکي از مهم ترين رسالت هايي كه مي توان براي اين نامه قائل شد، نقش متوازن سازي و متعادل سازي آن در مقابل متن برجام است. متن برجام حاوي نكات مبهم و داراي كژتابي هاي تأمل برانگيزي است كه عدم دقت كافي در مورد آن ها مي توانست براي منافع ملي و مصالح كشور زیان بار باشد.

در مقابل متن چالش برانگیز برجام دو نگاه وجود داشته است؛ نخست نگاهي كه شيفته توافق قائل به تعامل به هر قيمتي است و در خصوص برجام قائل به غمض عين بود. نگاه ديگر معتقدبود با توجه به مخاطرات موجود در اين متن به طورکلی بايد آن را كنار نهاد و بار ديگر به مذاكره برگشت. در مجموع سياست نظام مواجهه منطقي و واقع بينانه و بر اساس منافع و عزت ملي با اين سند بود كه بر اين اساس اجراي برجام با شروطي كه تعديل كننده و متوازن ساز است، برگزيده شد. اكنون مي توان گفت در صورت اجراي دقيق و جزءبه جزء ملاحظات نامه رهبر معظم انقلاب و شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسامي مي توان اميدوار بود كه آسيب هاي نهفته دربرجام به حداقل برسد.

رهاورد دوم مقابله با ریل گذاری طرف های آمریکایی و اروپایی برای تسری مدل برجام به سایر موضوعات از طریق معادله ی تحریم :

طرف های مقابل برای مهار و تغییر رفتار جمهوری اسامی در محیط منطقه ای و داخلی سعی داشتند در پسابرجام همانند معادله ی تحریم-موضوع هسته ای معادلات زیر را شکل دهند:

الف – معادله ی امنیت ملی )موضوع موشکهای ایران(- تحریم

ب – اقتدار منطقه ای )حمایت از مقاومت(- تحریم

ج – مسائل داخلی )حقوق بشر و انتخابات آزاد( – تحریم

این ریل گذاری با استفاده از مکانیسم ماشه در برگشت پذیری تحریم ها عملاً ایران را در بین چکش و سندان قرار می داد تا مجبور به تبعیت از اراده ی طرف های آمریکایی و اروپایی گردد.

رهبر انقلاب با بیان اینکه عدم لغو همه تحریم ها و وضع تحریم های جدید نقض برجام است؛ بااین ریل گذاری و طراحی بسیار خطرناک مقابله نمودند و درعین حال در صورت عدم لغو همه تحریم ها و وضع تحریم های جدید دستور به اقدام متقابل ایران در چهارچوب بند 3 مصوبه مجلس و متوقف شدن فعالیت های برجام داده اند. هوشمندی رهبر انقلاب مانع از اجرای سناریو امریکادر پسابرجام می گردد و امنیت ملی، اقتدار منطقه ای و منافع ملی را تضمین می کند. لذا درجمع بندی رهاورد دوم می توان گفت ابلاغیه مهم رهبر انقلاب در خصوص برجام از سهل اندیشی کدخداپذیران و گرفتار آمدن آن ها در دام اشتباه محاسباتی ممانعت به عمل آورده و تلاش های مرموزانه خط نفوذ را نیز عقیم می سازد.

رهاورد سوم متوازن سازی و متعادل سازی برجام :

یکی از ضعف های ساختاری متن برجام عدم توازن بین داده ها و ستانده ها است. این عدم توازن می تواند خسارت های بزرگ و جبران ناپذیری را به منافع ملی و امنیت ملی وارد سازد. درچهارچوب متن فعلی برجام، طرف مقابل به اعلام شفاهی تعلیق برخی تحریم های آمریکایی ولغو تحریم های اروپایی بسنده می کند و این در حالی است که طرف ایرانی فهرست بلند بالایی ازاقدامات برگشت ناپذیر را اجرایی می سازد. عدم توازن بین داده ها و ستانده ها باعث می شود ایران پس از اقدامات برگشت ناپذیر خود با شرایط زیر مواجه شود:

1 – رژیم تحریم ها علیه ایرآن همچنان باقی است.

2 – موضوع PMD و نظارت ها همچنان اتمام نیافته

3 – امکان اضافه شدن به تحریم ها علیه ایران با سازوکاری آسان تر و سریع تر وجود دارد.

4 – امکان تخلف و نقض عهد و بهانه تراشی برای به تأخیر انداختن اقدامات طرف های آمریکایی واروپایی وجود دارد.

رهبر انقلاب در ابلاغ بسیار مهم تمهیداتی اتخاذ کردند تا توازن لازم بین تعهدات طرفین ایجادگردد. معظم له اجرای برجام را منوط به نکات زیر نمودند:

الف- حل پرونده ی PMD برای آغاز اقدامات ایران

ب- اعلام کتبی رییس جمهور آمریکا و اتحادیه ی اروپا برای لغو همه تحریم ها

بدین ترتیب رهبر انقلاب با هوشمندی و درایت از وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر به منافع ملی و ایجاد مخاطرات برای امنیت ملی ممانعت به عمل آوردند و راه را برای نقض عهد و فریبکاری طرف های مقابل بستند.

رهاورد چهارم خنثی سازی سناریوی «تحقیر ملی وتخریب ملی :

به نظر می رسد طرف های آمریکایی و اروپایی قصد داشتند سند برجام را به یک بازی پیچیده دردو پلان در پسابرجام تبدیل نمایند:

پلان 1 : برجام نمادی از تحقیر ملی جمهوری اسامی در مناسبات بین المللی گردد.

پلان 2 : دستاویزی برای قطب بندی نمودن جامعه و تخریب ملی پیرامون موضوعات ملی شود.

رهبر معظم انقلاب با بیان خلأها و ابهامات برجام و ساده سازی آن برای فهم عموم جامعه، افکارعمومی و تمام سلیقه ها را از یک پیچ تند و خطرناک عبور دادند.

 رهاورد پنجم انسداد رخنه ها و مجاری نفوذ :

تأثير ديگر نامه رهبر انقلاب را بايد در انسداد رخنه ها و مجاري نفوذ احتمالي در برجام و بعد از برجام جست وجو نمود. هرچند مقوله نفوذ را بايد بسيار وسيع و فراتر از يك سندتحليل نمود، اما واقعيت آن است كه غرب سلطه گر براي اين سند، جايگاه ويژه اي در سناريوي نفوذو استحاله قائل است و قرائني كه پيداست نشان مي دهد اميدهاي بسياري براي غرب در مقطع اخيربه وجودآمده است كه بي ارتباط با اين سند نيست. ملاحظات مصوب در خصوص اجراي برجام نقطه اميد دلسوزان نظام و انقلاب در جهت خنثي سازي و انسداد اين نقاط مي تواند باشد، البته به شرط آنكه مسئولان ذي ربط مسئوليت خود را در اجراي دقيق و موبه موي آن شناخته و بدان عمل كنند.

رسالت جبهه مؤمن انقلاب در خصوص نامه رهبری:

اكنون بايد پذيرفت پرونده بررسي برجام در مراجع رسمي كشور مختومه شده است و اظهارنظردر خصوص اجراي آن چندان مفيد فايده نيست. اما همان گونه كه اكنون برجام سندي رسمي وپذیرفته شده است، ملاحظات رسمي مندرج در نامه رهبر معظم انقلاب و ديگر دستگاه هاي مسئول نيز رسميت يافته و لازم الاجراست. اکنون که در مقطع حساس آغاز اجراي برجام و خصوصاً اجراي تعهدات جمهوري اسامي ايران هستيم، رسالت مهمي كه بر دوش جبهه مؤمن انقلابي و دلسوزان نظام سنگيني می كند، مطالبه گري پيگير براي اجراي دقيق اين ملاحظات است.

اين نكته ازآن رو مهم است كه ممكن است پيگيري اين ملاحظات براي برخي از متصديان امر،دشوار به نظر برسد اما بايد دانست كه ايستادگي روي منافع ملي و عزت كشور قطعاً هزينه هايي دارد كه بايد پرداخت شود و بدون آن كسب استقلال ملي ممكن نيست. اينك مسئوليت تاريخي جبهه مؤمن انقلابي رصد هوشمندانه توطئه هاي دشمن و مطالبه گري فعال از مسئولان اجرايي براي عمل به ملاحظات رسمي و شروط اعلام شده است.

ابلاغ بسیار مهم رهبر انقلاب، منفذهای تعبیه شده از سوی طرف های مقابل در برجام را مسدودمی سازد و مانع مشق نوشتن سهل اندیشان کدخداپذیر از روی متن دیکته شده غربی ها می شود؛اما بااین همه خطربه به میرایی بردن ابلاغ منتفی نمی گردد. این خطر هنگامی بیشتر نمایان می شود که به موارد زیر توجه داشته باشیم:

1 – دستپاچگی در اعلام مواضع نسبت به ابلاغ رهبر انقلاب و ساده انگاشتن و تلاش برای ساده نشان دادن ضعف های بزرگ برجام

2 – تضمین دادن از جانب طرف های مقابل به جای تضمین گرفتن از جانب آنان

3 – نگاه به سوابق برخی آقایان در مجمع به اصطاح عقلا برای میرایی راهبرد جنگ جنگ تا پیروزی در زمان حضرت امام )ره(

نکته مهمی که باید ذکر شود، آن است که تأمین منافع ملی و احقاق حقوق و مصالح عالیه ملی،نیازمند دیپلماسی عزت مندانه و توأم با اقتدار در مناسبات بین المللی است و از سویی ناتوانی دستگاه دیپلماسی در اخذ ویزا، آن هم با گذشت سی روز از فاجعه غمبار منا برای تعیین تکلیف حجاج مفقود و تکیه بر واسطه گری سیاسی و دیپلماتیک خطر میرایی را پررنگ تر می کند.

لذا برای مقابله با این خطر می بایست اجرای دقیق و جزءبه جزء این اباغ را مطالبه و از مجاری ذی صلاح پیگیری نمود؛ و در چارچوب گفتمان عزت و پیشرفت به نقش آفرینی پرداخت.

اکنون به نظر می رسد مهم ترین رسالت و مسئولیت جبهه مؤمن انقلاب مطالبه گری دقیق وجزءبه جزء این ابلاغیه است. مطالبه ی فعال موارد یادشده در این ابلاغ اختلاف نظرها را به وحدت و امید در جبهه انقلاب مبدل ساخته و این جبهه را بانشاط در حالت پویا و پیشرو قرار داده است.

موقعیت شناسی، تشخیص های هوشمندانه و به هنگام رهبری یک بار دیگر اثبات کرد که جایگاه ولایت و رهبری مظهر تامه عزت ملی وانسجام و وحدت ملی است که حرکت در چارچوب نقشه راه ترسیمی از سوی معظم له متضمن امنیت ملی و مصالح عالیه کشور خواهد بود.

حسنعلی نوروزی

Noroozi.qaz@gmail.com

www.hasanalinorouzi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا