امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛ بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

گفتمان انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری 9

بسمه تعالی

نقش کانونهای قدرت و ثروت در مدیریت رسانه ها

آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحۀ دولت و ملت را بخوانیم .آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزندۀ کوخ نشینی بیرون بروندآن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ” امام خمینی(ره)”

مطالعات و رفتار شناسی عملکرد مدل حزبی برخی جریان های سیاسی، رسانه ها، مطبوعات و نامزد های مورد حمایت آن ها در سالهای اخیر این شائبه را بوجود می آورد که هزینه سرسام آور انتخاباتی و بطور کل حیات وجودی آن ها از کجا و زیر سایه کدام کارتل قدرت وثروت اداره می شود.

حرکت در سایه و مخفی کاری، کسب ثروت نامشروع و غیرقانونی ازیک سو و تبلیغات عوام فریبانه برای دستیابی به قدرت و حفظ آن، از دیگر سو، گروههای مافیایی را به سیاه ترین جریانهای فعال در جوامع بشری تبدیل کرده است. بر این اساس گروههای مافیایی با اتخاذ دیپلماسی پنهان و روابط سایه گونه، در هنگام رویکرد به قدرت،پاسخگو نبودن و عدم شفافیت را با خود وارد فضای سیاسی می کنند. اصولا مافیای قدرت و ثروت هرگونه عدالت خواهی را بر نمی تابد واجازه نمی دهد که کسی مانع کسب ظالمانه و رفتارهای مسرفانه آنان شود لذا محقق در بررسی این مهم با مشکلات عدیده ای روبروگردیده است اما در عین حال تلاش نموده تا حداقلی از این جریان را بتواند در این مکتوب نمایان سازد.

یک عضو کمیسیون اصل نودمجلس:

اینکه این پول ها در کدام انتخابات زیادتر است بررسی میدانی صورت گیرد اما در هرانتخاباتی چه شوراها و چه ریاست جمهوری این پول ها وجود دارند اما ممکن است با توجه به منطقه ای بودن و محله ای بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر در این دونقش کانون های قدرت و ثروت در مدیریت رسانه ها

انتخابات بیشتر یا کمتر شود. انتخابات به عنوان تجلی دموکراسی یکی از مهمترین زمان هابرای تعیین تکلیف قدرت و منازعات سیاسی و زمان بقاء مافیا است. در این زمان بیشترین حجم استفاده از پول های کثیف استفاده ار آن در رسانه و میتینگ های انتخاباتی است .»اجرای سیاست های غلط اقتصادی در دولت سازندگی، پیامدهای زیانباری را به کشور تحمیل کرد. شکاف طبقاتی و ایجاد فاصلۀ بین طبقۀ ثروتمند و کم درآمد و تشکیل رانت خانوادگی از آن جمله بوده است. روند شکل گیری ارتباط ثروت و قدرت در نگاه سیاسیون باعث شدیک جریان مافیایی پیچیده در ایران شکل بگیرد که خاندان آقای هاشمی رفسنجانی در راهبری آن نقش بسیار مهم و بسزایی را ایفاء می نمایند. شرایط اضطراری زمان جنگ، تمرکزدولتی را درچرخه اقتصادی بوجود آورد و از این رو پایان یافتن جنگ و منتفی شدن شرایط اضطرار، آزاد سازی اقتصادی را مورد توجه قرار داد. شرایط جدید در عرصه اقتصاد، برخی ازمدیران دولتی و خانوادۀ معدودی از مسئولین را از رانت های اقتصادی بهره مند ساخت که دراین میان خاندان آقای هاشمی رفسنجانی – به دلایل متعدد – بیش از دیگران، از این رهاوردمنتفع گردیدند. اما این پایان کار نبود، بلکه تنها یک آغاز بود. رانت خواران در عرصه قدرت و سیاست با یکدیگر پیوند خوردند که نتیجه آن جریان مافیایی موسوم به کارگزاران را به منصه ظهور رسانید، قانونی ساختن رانت خواری و تداوم آن را مد نظر قرار داد. بر این اساس

آن ها تصمیم گرفتند با پشت سر گذاردن چند سال طلایی از یک سو در مرکز قانون گذاری حضوری پررنگ و فعال داشته باشند و از سوی دیگر پس از پایان ریاست جمهوری روزهای پرفروغ تری را در مجالس خبرگان به نظاره بنشینند. اعلام موجودیت کارگزاران سازندگی درآستانه پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشانه ای بر عملیاتی ساختن اهداف موصوف بود. ناکام ماندن مافیای ثروت و قدرت درهر دو انتخابات مورد نظر باعث گردیدکه شرایط جدیدی را پدید آورند که با مقتضیات سیاسی آنان همخوانی نداشت. اکنون این جریان مافیایی، با از دست دادن برخی از کانونهای رانت خیز، موجودیت، حصول ثروت و

توسعه قدرت خود را در خطر می بینند. از این رو با به صحنه کشیدن آقای هاشمی سعی دارند ایشان را هزینۀ حفظ منافع خود کنند شاید براحتی بتوان قوی ترین مافیای قدرت درایران را وابستگان خانوادگی و فکری آقای هاشمی رفسنجانی دانست البته ظهور این منبع قدرت با شروع تشکیلات کارگزاران خود نمایی کرد.همزمان با روی کار آمدن دولت اصلاحات در دهه هفتاد و همسو شدن دو تفکر رانتی کارگزاران و اصلاحات موج تازه ای از متود سیاسی رسانه ای با حجوم مطبوعات به اصطلاح نقش کانون های قدرت و ثروت در مدیریت رسانه ها زنجیره ای آغاز شد روزنامه هایی که یکی پس از دیگری به دلیل توهین به شعائر دینی وملی تعطیل شدند اما با کوچ هیات عای تحریریه و عوامل در جایی دیگر بصورت قارچ گونه مجددا شروع به کار می کردنند جای تامل زیاد دارد که واقعا این هزینه ها از کدامین منبع مالی تامیین می شود.

اگر بخواهیم به بازخوانی بزرگترین مفاسد اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسامی بپردازیم براحتی متوجه ارتباط آن ها یا خانواده هاشمی و نقش مستقیم آن ها در جریان رسانه ای کشور خواهیم شد.

غلامحسین کرباسچی مفسد اقتصادی دیروز و روزنامه نگار امروز

ناطق نوری در خاطرت خود اینگونه روایت می کند:

وقتی کارگزاران سازندگی اعلام موجودیت کرد، مقام معظم رهبری یک برخوردی با آنها کرد و فرمود:

آنهایی که وزیر هستند و مسئولیت دارند نمی توانند در این تشکیلات باشنن ، لذا چندوزیر که در لیست کارگزاران بودند، کنار رفتند و دیگران که ماندند وزیر نبودند، بلکه افرادی همانند مرحوم نوربخش رئيس بانک مرکزی، آقای کرباسچی شهردار تهران و آقای محمدعلی نجفی که آن موقع در آموزش و پرورش خدمت می کرد، بودند.

کارتل مطبوعاتی حزب کارگزاران در دهه ۱۳۷۰ روزنامه آفتاب گردون را برای گروه سنی نوجوانان تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی منتشر کرد، روزنامه آفتاب گردون را فریدون عموزاده خلیلی سردبیری می کرد که اکنون مدیر نشریه چلچراغ ارگان مطبوعاتی جوانان اصلاح طلب است. این باند مطبوعاتی با چهره های مطبوعات عصر پهلوی دوم گره خورد وتحت سیطره آنان ادامه حیات داد تا جایی که امروز صفحات نشریاتی مانند : مهرنامه » و« آسمان » و « تجربه » و «اندیشه پویا » و   … مملو از مطالب جاسوسان برجسته ام. آی. ۶ مانند: ابراهیم گلستان ، یا مشاوران شاه مانند : احسان نراقی » و «سیدحسین نصر » و… است.وقتی شهرداری تهران در دهه ۱۳۷۰ تصمیم به انتشار روزنامه همشهری گرفت، از چهره هایی مانند «احمد ستاری « ،» ماشالله شمس الواعظین » )سردبیر روزنامه های زنجیره ای(دعوت به همکاری کرد و نطفه روزنامه های زنجیره ای دوران اصلاحات با پول ها و بودجه های دولت کارگزاران گذاشته شد.

روزنامه «همشهری » در دهه ۱۳۷۰ اولین جرقه های تجدیدنظرطلبی ایدئولوژیک را زد همان گفتمان فکری که شمس الواعظین و تیم او در ماهنامه کیان با محوریت عبدالکریم سروش دنبال می کردند.

شگفت انگیز است که روزنامه نگاران نشریات زنجیره ای از تندروترین مخالفان آقای هاشمی رفسنجانی بودند و بیشترین حملات را در جریان انتخابات مجلس ششم به ایشان کردند، اما می بینیم که فائزه هاشمی رفسنجانی نیز در هنگام انتشار روزنامه زن نیز ازهمین افراد استفاده کرد و ابراهیم نبوی را به سردبیری روزنامه اش برگزید. نبوی پس ازبازداشت و محاکمه از ایران گریخت و اکنون با رسانه های اروپایی و آمریکایی علیه جمهوری اسلامی کار می کند.

همکاری خانواده هاشمی با روزنامه نگارانی که قبل از عصر اصلاحات و با حمایت عطالله مهاجرانی در روزنامه های :جامعه ، طوس ، نشاط ، عصر آزادگان ، نوروز ، صبح امروز و… به هتک حیثیت وی پرداختند جای بسی تامل دارد اما همه این موارد شروعی بر دوران ارتباط این تفکر و ثروت خانواده هاشمی بود.

نقش کانون های قدرت و ثروت در مدیریت رسانه ها این فعالان رسانه ای که با عوامل اسرائیل نیز ارتباط داشتند، هم در عصر اصلاحات حملات گسترده ای را علیه آقای هاشمی طراحی و اجرا کردند و هم در سالهای گذشته با حمایت های حزب کارگزاران به حیات سیاسی خود ادامه دادند و اکنون خود را هواخواه آقای هاشمی جا زده اند.

براساس اظهارات ناطق نوری، سال ۱۳۷۱ رهبر معظم انقلاب به آقای شریعتمداری ماموریت دادند تا به تحلیل محتوای روزنامه همشهری بپردازند. در آن هنگام آقای شریعتمداری درپژوهشی ۱۱ صفحه ای به تحلیل محتوای ۱۰ شماره از سرمقاله های روزنامه همشهری پرداختند و آن را به صورت دستنویس به محضر مقام معظم رهبری ارائه دادند. در این تحلیل که یک سند تاریخی برای دشمن شناسی در عرصه مطبوعات است، آقای شریعتمداری ماموریت این مافیای رسانه ای را تجدید نظرطلبی در اصول انقلاب اسلامی دانستند و اکنون پس از ۲۰ سال که از نگارش آن می گذرد می بینیم فرضیه های مطرح در آن پژوهش به اثبات رسیده است.

شهرام جزایری دوست اعتماد ملی

شهرام جزایری عرب بی شک یکی از مشهورترین افراد دو دهه ی اخیر ایران است. حتی کسانی که رابطه ی چندانی با علم سیاست ندارند هم نام او را در گوشه ای از ذهنشان ذخیره کرده اند. نام او اما با یک ننگ عجین شده است؛ فساد اقتصادی » و «ارتشاء . به این ترتیب او در کنار افرادی مانند امیرمنصور آریا، غلامحسین کرباسچی، محمودرضا خاوری و مهدی هاشمی رفسنجانی؛ فردی نام آشنا برای ملت در عرصه فساد اقتصادی در ایران است! با این حال شهرام جزایری، مهدی کروبی را مرد خوش طینتی می داند و هرچند ارتباط با شهرام جزایری برای مهدی کروبی سرآغاز نزدیکی با مفسدان نبود اما در ایجاد حزب و روزنامه اعتماد ملی بسیار کارآمد بود تا جایی که توانست سالها تشکیلات مورد علاقه خودرا با همین کمک های مالی جرایری ها اداره کند. هزینه سرسام آور این تشکیلات شاید به میلیارد ها تومان در سال میرسید که بین سال های 84 تا 89 توانست نقش مهمی را درحضور سیاسی این افراد داشته باشد اعتماد دریغ از اعتمادروزنامه اعتماد در ویژه نامه نوروزی خود در مصاحبه مفصلی با شهرام جزایری مفسد معروف اقتصادی و حامی برخی از جریانات رسانه ای و حزبی که پس از ۱۳ سال حبس آزاد شده نقش کانون های قدرت و ثروت در مدیریت رسانه هااست، به شکل جالبی برای بازگشت او به عرصه های مختلف و لا پوشانی گذشته منحوس وی از هر هنر ارتباطاتی استفاده می کند.در بخشی از این مصاحبه تفصیلی جزایری می گوید :جرم من این بود که سرعتم خیلی زیاد بود و جوان بودم. حس می کردم با این شکل قوانین نمی شود کاری از پیش برد، تلاش کردم راه های قانونی را برای استفاده همه ملت عزیزمیانبر کنم و خیلی وقت ها هم موفق بودم. نه پولی از مملکت خارج کردم و نه مالی دزدیدم. بروید بررسی کنید

وی نزدیکی به سیاسی ها را یکی از اشتباهات بزرگ خودش عنوان کردو بیان کرد: نه من به این دوستان شریف نیازی داشتم و نه آنها به من نیازی داشتند، ازاین رو سعی می کنم در دوران جدید فعالیتم آنها را وارد حوزه کاری ام نکنم » البته هیچ گاه جزایری در مورد مصاحبه خود با روزنامه نزدیک به برخی از دوستان سیاسی او در زمان اجرای دزدی هایش اشاره نکرد.

فراری ها درخدمت مافیای ثروت و قدرت

کم نیستند کسانی که بعد از نوشتن مطالبی در روزنامه های اصلاح طلب، سر از آن سوی آب ها در آوردند و ماهیت ضدانقلابی خود را آشکار کردند. در این مقاله قصد، ورود به عوامل نفوذ در بین صاحبان قلم نیست اما در برخی موارد به واسطه روشنگری مواردی نیز ذکرگشته است.

در ماه های اخبر خبر دستگیری عوامل نفوذ اپوزیسیون غرب نشین توانست برگی دیگراز رفتار انگل مابانه عده ای خود باخته را نمایان سازد حال باید دید این به اصطلاح روزنامه نگاران و قلم بدستان دستگیر شده که مشتی از خروار هستند چه ارتباطی با سران مافیایی قدرت و ثروت در ایران دارند

نزدیکان هاشمی در جمع دستگیرشدگان

احسان مازندرانی از دستگیرشدگان فتنه 88 و مدیر مسئول روزنامه دانشگاه آزاد)فرهیختگان( در بین این باند نفوذ است. مدیر روزنامه ای که تحت لواء نام دانشگاه آزادبا بهره گیری از شهریه دانشحویان با قدرت زیاد در عرصه های مختلف سیاسی در جهت مقاصد شوم نقش آفرینی می کند. مازندرانی به دلیل برخی تحرکات تنش آفرین و سوءسیاسی و ارتباط با یک عنصر تجزیه طلب در زمان دانشجویی در دانشکده خبر، با حکم کمیته انضباطی این دانشکده از ادامه تحصیلش جلوگیری به عمل می آید و نمی تواند مدرک نقش کانون های قدرت و ثروت در مدیریت رسانه هاتحصیلی کارشناسی خود را بگیرد. اما وی از نزدیکترین افرادبه فائزه هاشمی است تا جایی که در دادگاه فاطمه هاشمی بهمراه وی حضور پیدا می کند.

عملکرد جناحی و حزبی روزنامه دانشگاه آزاد درحالی صورت می گیرد که اولین مدیرمسئول این روزنامه چند روز قبل از انتشار آن در 29 اردیبهشت 88 در گفت وگویی باخبرگزاری فارس اعلام کرده بود که این روزنامه کاملاً مستقل از هر جناح و حزب بوده ودرباره دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی اطلاع رسانی خواهد کرد.

فرهیختگان بیشتر حول محور دانشجو و قشر فرهیخته به تولید مطلب خواهد پرداخت.به باور شماری از روزنامه نگاران با روی کار آمدن احسان مازندرانی و تیم همراهش درروزنامه فرهیختگان، این روزنامه به محل تجمع روزنامه نگاران اصلاح طلب و نیز پرداختن به موضوعات نازل سیاسی به جای مسائل صنفی دانشگاهی تبدیل شده است.

عیسی سحرخیز ، از فعالان اصلاح طلب که بعد از پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد1376 با معرفی عطاء الله مهاجرانی به جایگاه مدیرکلی مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ وارشاد اسامی منصوب گردید؛ در هنگامه هجمه شدید روزنامه های زنجیره ای به نهادها وشخصیت های انقلابی، از آنان به طور تمام عیار حمایت کرد و به ابراز تأسف از توقیف نشریات هتاک پرداخت، حمایت علنی وی از روزنامه نگارهای ضد انقلاب به نحوی بود که دفتر کارش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به پاتوق کاری امثال اکبر گنجی و … برای جنگ روانی علیه جریانات سیاسی انقلابی تبدیل شده بود.

عیسی سحرخیز پس از اعتراض نسبت به توقیف روزنامه زن – با مدیرمسئولی فائزه هاشمی رفسنجانی- از مدیرکلی مطبوعات وزارت ارشاد استعفا داد و سپس فعالیت رسانه ای خود رادر ماهنامه آفتاب پیگیری کرد؛ سحرخیز در این ماهنامه نیز با تکاپوی شدید به توهین به ساختار نظام جمهوری اسلامی پرداخت و خواهان خروج از حاکمیت از سوی اصلاح طلبان بودو سپس از توقیف ماهنامه آفتاب ترجیح داد با رسانه های ضد انقلاب فعالیت ساختارشکنانه خود را پیگیری نماید و از 14 اسفند 13 85 به نویسندگان اصلی سایت ضد انقلاب روز آنلاین تبدیل شد.

سحرخیز فعالیت های سیاسی – رسانه ای خود را با حضور تعدادی از روزنامه نگاران فعال در فتنه 13 88 در قالب انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انجام می دهد. این روزنامه نگار نقش کانون های قدرت و ثروت در مدیریت رسانه هااصلاح طلب به واسطه همکاری نزدیکش با فائزه هاشمی در هنگام انتشار روزنامه زن و تلاش وی برای عدم توقف این روزنامه توانست چند ماه پس از آزادی از زندان در تاریخ 92 / 10/ 22

به دیدار حجت الاسام هاشمی رفسنجانی برود و در رثای آنچه آزادی مطبوعات می خواند، درحضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت حضور یابد.وی در دی ماه سال گذشته در مصاحبه باروزنامه آرمان، خبر از تشکیل حلقه اتصال گروه های سیاسی با محوریت هاشمی رفسنجانی داد که هدف این حلقه سیاسی ممانعت از شکست دولت روحانی در نیمه راه است و درراستای این خط تحلیل بیان داشت که من مجلس خبرگان را از مجلس شورای اسلامی مهم تر می دانم و بابیان این گزاره اعلامی کوتاه ولی مهم از اهداف مشترک اصلاح طلبان و کارگزاران پرده برداشت. عیسی سحرخیز پس از پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی استمرار اصلاحات را در برنامه های انتخاباتی معین می دید به همین خاطر به صورت گسترده در ستاد معین حضور پیدا کرد و ردای ریاست جمهوری را بر تن وزیر علوم دوران اصلاحات می دید.

روزنامه آرمان ویترین خانواده هاشمی

تقریبا روزی نیست که این روزنامه از هاشمی یا حداقل یکی از افراد خانواده وی مطلب یاتیتری را منتشر نکرده باشد. مدیر مسول این روزنامه حسین عبداللهی که حتی با استفاده از تبلیغات فراوان و داشتن امکانات بسیار و همینطور پخش پوستر های خود به همراه عکس هاشمی نتوانست در انتخابات شوراهای شهر قم در سال 92 حائز رای مناسب برای ورودبه شورای اسامی این شهر شود به ناگاه سر از مدیر مسئولی این روزنامه در آورد

شرق و ارتزاق از چاه های نفت

وزیر نفت در سخنانی قبلا گفته بود که بابک زنجانی مقداری پول در برخی رسانه ها خرج می کند تا برای خودش پوشش ایجاد کند و این رسانه ها مطالبی را مطرح می کنند که گویاما بدهکار شده ایم و بابک زنجانی طلبکار است. اما به واقع آیا فقط امثال بابک زنجانی پول های نفتی را به بدنه رسانه ای کثیف تزریق می کنند.

سبقه و دفاع روزنامه نفتی شرق از متهمین این صنعت نشان از یک پشت پرده مالی رانتی می دهد. این عملکرد تا بدانجا خود نمایی کرد که پس از ماهها از اتهام زنی این روزنامه نقش کانون های قدرت و ثروت در مدیریت رسانه ها همیشه مغرض به ماجرای دکل نفتی گم شده بناگاه و پس از شناسایی متهمین اصلی آن اقدام به دفاع تمام قد از آنان کرد. یک روز قبل از بازداشت م. ش، از متهمان پرونده موسوم به دکل گمشده، روزنامه اصلاح طلب شرق، مطلبی در صفحه نخست خود با تیتر، انگشت اتهام از آقای ش برداشته شد منتشر کرده و به دفاع تمام قد از این متهم نفتی و همینطور دفاع ضمنی از آقا زاده دولت اصلاحات پرداخت . مراد شیرانی همان م ش متهم اصلی پرونده دکل نفتی ارتباط نزدیکی با رضا مصطفوی طباطبایی نیز داشته است.

رضا طباطبایی را شاید بتوان بزرگترین دلال نفتی و از دوستان مذاکره کننده در قراردادکرسنت دانست. فعالیت های مافیایی در داخل کشور شاید به تنهایی نتواند بصیرت مردم انقلابی را از بین ببرد اما تبلور استدراجی در افکار عمومی فرمولی است که از اواخر دهه هفتاد شمسی باشروع جریان زنجیره ای مطبوعات و اصلاحات عامل اساسی در ادامه روند رشوه توجیهی به برخی از رسانه ها شد . کمک های مالی به نوبه خود امری عادی در تمام نقاط دنیا است اما استفاده از پولهای شسته شده از راههای غیر معمول اتفاقی است که به واسطه برخی ازاصحاب وابسته به جریان مافیا تداوم یافته است.عدم نظارت بر روابط کثیف برخی از متهمین اقتصادی که فقط به بازپس گیری اموال توسط قوه قضاییه ختم میشود شاید یکی از اشتباهات دستگاه های امنیتی و نظارتی است که کمک شایانی به مافیا در رسیدن به مقاصد خود می کند.

 

تلاشهايی می شود که مسايل غیر اصلی , مسايل اصلی وا نمود شود خواسته های غیر حقيقی به عنوان گفتمان ملی وانمود بشود لیکن گفتمان اصلی ا ین ملت ا نها نیست .گفتمان اصلی ا ین ملت ا ن است که همه در پی ا ن باشند که راههايی برای تقو یت نظام و اصلا ح کارها و روشها پیدا کنند .

امکانات به اندا زه کافی در اختیار مسئولان کشور هست برای اینکه بتوانند کارها را انجام بدهند شرطش ا ین است که کار را وجهه همت اصلی قرار بدهند , سرگرمی های سیاسی , طرح مسائل غیر لازم و خیالی , بزرگ نمودن مسائل کوچک و در سايه بزرگ کردن آنها , پوشاندن مسائل اصلی کشور مضر است … مسئولان با ید با پرهیز از سرگرمي های سیاسی برای خدمت به مردم بسيج شوند. “امام خامنه ای”

 

حسنعلی نوروزی

Noroozi.qaz@gmail.com

www.Hasanalinorouzi.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا