امام علی عليه ‏السلام :
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

 بسمه تعالی

 

آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر وروستا  وراهکارهاوپیشنهادها

 1 - یکی ازدست آوردهای مهم انقلاب اسلامی ایجاد شوراهای اسلامی است وهدف آن شرکت مردم در اداره امور عمومی کشوردر شهرها وروستاها است .

 وجود شوراهای محلي درجهت تامين نيازهاي شهروندان و ارتقا سطح توسعه جامعـه موثر هستند. اگر شهرداري هـا را از لحـاظ نظـري حکومـت محلـي تلقـي کنيم، شوراي شهر نقش پارلمان محلي را ايفا مـي کند .  بنـابراين شـهرداري هـا نقش اجرايي داشته و شوراها نقش نظارتي دارند.

2 - شهرداري نوعي نظام اداره شهر است که از دو واحـد بـه نـام (شـوراي شهر) و ( شهرداري) تشکيل شده است. به عبارت ديگـر، ويژگـي بـارز ايـن نظام آن است که تعيين خطي مشي و سياست هاي کلـي امـور شـهر در دسـت افرادی به نام شوراي شهر قرار دارد. ولي اجراي سياست هـا و خطـي مشـي هـاي شوراي شهر به عهده شهردار بوده که با همکـاري کـارگزاران شـهرداري ،آنهـارا انجام مي دهد

 بر اين اساس، رابطه شهرداري ها و شوراها از اهميت بسيار بـالايي در عرصـه مديريت شهري برخوردار مي باشد و شناسايي آسـيب هاي روابـط ايـن دو نهـاد وتوزيع قدرت بين آنها لازم وامری ضروری است .

  آسیب ها ومشکلات :

 1 - ساختاری واداری

 2 - کاندیداتوری وانتخاباتی

 3 - عملکردی

 4 - نظارت وکنترل

 

یاد داشتی بر یک یادداشت

 

پیرو یادداشت شخصی مورخه پنجم فروردین سال جاری باعنوان تحلیلی بر ادوارگذشته شورای های اسلامی شهراقبالیه لازم دیدم به چند نکته جهت اذهان عمومی و روشن شدن مطالب آن اشاره کنم .

 

۱ - همانطور که از اسم ، محتوا و فحوای این نوع مطالب برمی‌آید یادداشت‌های هرازچندگاه یا هر چند روز بنده می باشد .

 ۲ - جهت بایگانی ، ثبت و ضبط ، نگهداری وهمچنین دسترسی راحت وبهتربه این یادداشت ها آنها را در سایت شخصی خودم بارگذاری می کنم .

 ۳ بنده دراین  نوشته‌ها و تحلیل ها قصد هیچگونه اهانت ، جسارت و یا اتهامی به هیچکس از افراد ، گروه‌ها و اشخاص نداشته و ندارم و صرفاً برداشتهای شخصی  وتحلیل های بنده در این دفتر یادداشت می شود .

 4 بهتراست ازاطلاعات وموضوعات نوشته شده وتحلیل های انجام شده دراین یادداشت استفاده بهتروعلمی وکارشناسی ببریم تا برداشت ومنافع شخصی وگروهی .

 5 - درتحلیل یکی از بندهای این یادداشت که مربوط به دوره پنجم شورای اسلامی شهر اقبالیه می باشد و محکومیت تعدادی از اعضای شورا بوده ، موجب اعتراض یکی ازاین اعضا در این زمینه شد و با عنایت به اینکه حکم صادره توسط کمیته حل اختلاف مرکز که به رویت رسید ، بعلت عدم تناسب جریمه و محکومیت مربوط به تخلف شان آن را تقلیل داده و سلب عضویت از شورا و عدم کاندیداتوری وشرکت در دوره های شورای شهر به جریمه سبک دیگری تقلیل یافته است که بدینوسیله این موضوع اصلاح می شود .

 

ازیادداشت های حسنعلی نوروزی 30 فروردین ماه 1400      www.hasanalinorouzi.ir

Back to Top

Template Design:Dima Group